Procedure pgb-aanvraag laat veel te wensen over

12-09-2015 13:08

Na de oproep van 1 september heeft Per Saldo bijna 400 meldingen binnengekregen van klachten rondom de aanvraag van een pgb. Hieruit blijkt dat er nog altijd een aantal knelpunten is waar budgethouders tegenaan lopen bij de aanvraagprocedure.

In totaal hebben 399 mensen de enquête ingevuld. De klachten gaan over meer dan 100 gemeenten en tientallen zorgkantoren en zorgverzekeraars en variëren van lange onzekerheid tot de toekenning en ondeskundigheid van de toekenners van het pgb tot onplezierige gesprekken met de toekenners. Ook worden vaak te lage budgetten toegekend om kwalitatief goede zorg in te kunnen kopen.

Veel budgethouders voelen zich niet gesteund in de aanvraag en voeren een eenzaam gevecht met de instanties. Familie, vrienden of zorgprofessionals zijn wel bereid te helpen, maar zorgkantoren en gemeenten doen dit zelden. In ruim een derde van de gevallen werd het pgb niet als mogelijkheid geboden om zorg in te kopen en in 23% van de gevallen reageerde de verstrekker afhoudend of afwijzend op een verzoek om het pgb.

De meeste mensen vinden de informatie waar ze naar op zoek zijn bij Per Saldo, niet of onvoldoende bij de verstrekker zelf; de gesprekspartner is vaak niet goed op de hoogte van de regelgeving.

Lees ook het persbericht van Per Saldo. U kunt de enquête nog steeds invullen!

Bron: Per Saldo

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante