Professionals hebben voorkeur voor erkende interventies

27-01-2015 13:04

Onderzoek - Professionals die cliënten een interventie voorschrijven op het terrein van gezond en actief leven, kiezen verhoudingsgewijs vaker voor een aanpak die bewezen effectief is dan voor niet-erkende interventies. Het vertrouwen in de kwaliteit is een belangrijke reden om een erkende interventie te gebruiken. Dit blijkt uit het onderzoek dat het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) samen met Movisie en NISB in 2014 heeft gedaan naar het gebruik van erkende interventies.

De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven omvat op dit moment bijna 300 erkende leefstijlinterventies die zich in de praktijk hebben bewezen. Onderzoek heeft aangetoond dat ze effect hebben en praktijkprofessionals hebben vastgesteld dat ze uitvoerbaar zijn. Professionals kunnen veel tijd en kosten besparen door erkende interventies in te zetten. Om te kijken of professionals daadwerkelijk voor bewezen interventies kiezen, zijn verschillende gegevensbronnen geanalyseerd zoals webstatistieken en documentanalyse. Ook zijn interviews gehouden met gebruikers uit de verschillende sectoren (GGD, Verslavingszorg, Thuiszorg, GGZ en Sport en bewegen).

Vertrouwen in kwaliteit

Naast het feit dat professionals zélf een voorkeur hebben voor erkende interventies, zijn er ook maatregelen die het gebruik van erkende interventies stimuleren. Uit de interviews blijkt dat het vertrouwen in de kwaliteit een van de redenen is om een erkende interventie te gebruiken. Daarbij noemen professionals het waarschijnlijker dat ze doelen behalen door te werken met erkende interventies. Ook geven professionals aan dat de kwaliteit van erkende interventies een argument is om andere partijen, zoals subsidiegevers, te overtuigen. Professionals die niet kiezen voor een erkende interventie geven vaak aan dat te doen omdat ze dan geen maatwerk kunnen leveren. Een andere reden om niet te kiezen voor een erkende interventie, is de verwachting van professionals dat de interventie niet past bij hun doelgroep of lokale situatie.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen vier aanbevelingen om het gebruik van erkende interventies verder te stimuleren en om deze beter aan te laten sluiten op de alledaagse praktijk. Hierbij gaat het om: het creëren van draagvlak aan de beleidskant van organisaties; meer uitleg geven over de betekenis van erkende interventies en de verschillende erkenningsniveaus via promotieactiviteiten; duidelijk maken dat erkende interventies wél ruimte bieden voor maatwerk (het is mogelijk om ze aan te passen aan de lokale vraag en mogelijkheden) en ten slotte is het aan te bevelen bij elke erkende interventie concreet te laten zien welke ruimte er is voor maatwerk.

Het CGL heeft de aanbevelingen vertaald naar verschillende acties, die de komende tijd uitgevoerd worden in overleg met het ministerie van VWS en de partners van het Samenwerkingsverband Effectieve interventies (het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, MOVISIE en het NISB).

Wilt u meer weten over het onderzoek? Lees het volledige rapport op Loketgezondleven.nl

Bron: RIVM

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante