Programma 'In voor Mantelzorg' brengt beweging in samenwerking op gang

07-07-2015 15:21

Organisaties die meedoen aan In voor Mantelzorg maken een duidelijk positieve beweging als het gaat om de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Die conclusie trekken Vilans en Movisie, de uitvoerders van dit programma, in hun tussenevaluatie die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. Mantelzorgers hebben een sterkere positie, het contact en de informatievoorziening zijn verbeterd en is er meer oog voor het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

“De deelnemende zorgorganisaties zijn hard aan het werk”, zegt programmaleider Cecil Scholten. “De resultaten hiervan zijn al duidelijk zichtbaar. Vrijwel alle organisaties zijn in staat gebleken een beweging op gang te brengen. Zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer. Zo zien we dat een visie wordt neergelegd op het samenspel tussen mantelzorgers en beroepskrachten.”

Lessen voor beter resultaat

De trajecten leveren ook een aantal lessen op die bijdragen aan een beter resultaat. Zo is het effect groter als mantelzorgers vanaf het begin zijn betrokken bij de planvorming en de uitvoering. Voor een goede borging van resultaten is het essentieel dat mantelzorg een integraal onderdeel van de zorgverlening is. Anita Peters, mede-programmaleider benadrukt ook het belang van focus op cultuurverandering. “Aandacht voor mantelzorgers en gelijkwaardig samenwerken is niet even een trucje dat je doet met wat tools of gesprekstechnieken. Het vraagt een andere attitude van de beroepskracht en een organisatiecultuur die ruimte biedt om van elkaar te leren.”

Rendement vergroten

Het laatste half jaar richt In voor Mantelzorg zich op het verder vergroten van het rendement van het programma. In de organisaties gebeurt dat door borging van de resultaten en werkwijzen. Daarbuiten via het verspreiden van tools, instrumenten en ervaringen. Daarnaast zien de programmaleiders diverse opgaven, die verder reiken dan de scope van de deelnemende organisaties. Scholten: “We bemerken bijvoorbeeld discussies over grenzen aan wat mantelzorgers wel of niet mogen doen. Discussies die ook gevoerd moeten worden in aanwezigheid van de Inspectie voor de Volksgezondheid en zorgverzekeraars.” Ook adviseert ze het ministerie van VWS om oog te hebben voor mantelzorg in andere (zorg)programma’s en inbedding van de resultaten in het onderwijs. Scholten: “Alleen dan zorgen we het een integraal onderdeel wordt en komen we echt verder in samenwerking.”

In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg zet in op het versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers met verandertrajecten in 80 organisaties. Organisaties uit verschillende zorgsectoren verspreid over Nederland doen mee. Hierbij zijn ruim 4.000 beroepskrachten betrokken die gezamenlijk zo’n 2.500 mantelzorgers bereiken. In voor Mantelzorg ging van start in april 2014 en wordt afgerond in het najaar van 2015. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Inhoudelijk sluit In voor Mantelzorg aan bij de beleidsbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (20 juli 2013). De drie beleidsdoelen die daarin centraal staan, vormen de leidraad voor de inhoud van het programma.

Tussenrapportage In voor Mantelzorg

Download 'Tussenrapportage In voor Mantelzorg juni 2015' (pdf)

Bron: Invoormantelzorg.nl

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante