Regels en uitzonderingen verplicht eigen risico

30-12-2013 15:17

Het eigen risico van de zorgverzekering gaat in 2014 omhoog van €350 naar €360. Wat houdt dit in? En wat is eigenlijk beter: je eigen risico vrijwillig verhogen of juist zo laag mogelijk houden?

 

Wat is het verplichte eigen risico?

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €360. Dat betekent dat je de eerste €360 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico.

 

Uitzonderingen op het verplicht eigen risico

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico van €360. Voor de volgende zorg krijg je géén rekening van de zorgverzekeraar toegestuurd:

 • zorg door de huisarts.
 • (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar;
 • verloskundige zorg;
 • kraamzorg;
 • bruikleenartikelen;
 • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker);
 • de griepprik voor risicogroepen;
 • zorg die vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering vergoed wordt;  

Let op bij spoedeisende hulp: voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis.

 

Vrijstelling verplicht eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen het verplicht eigen risico gedeeltelijk of helemaal niet in rekening te brengen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je:

 • Naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt;
 • Gebruik maakt van geneesmiddelen of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanraadt.
 • Een preventieprogramma volgt tegen diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten.

Of en in welke gevallen je vrijstelling of korting op het verplicht eigen risico krijgt, beslist elke zorgverzekeraar zelf. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

 

Vrijwillig eigen risico

Als je het komend jaar weinig zorgkosten verwacht kan je het verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. Je kunt meestal kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Dit is naast het verplichte eigen risico van €360. Je totale eigen risico kan dus oplopen tot €860.

In ruil voor het risico dat je loopt, betaal je minder premie. Dat kan een besparing opleveren van enkele tientjes per maand. Meestal krijgt de klant dan een korting op de jaarpremie ter hoogte van 50% van het bedrag waarmee hij het eigen risico verhoogt. Zo geeft Zilveren Kruis Achmea bij het hoogste eigen risico van €860 (inclusief €360 verplicht eigen risico) €250 korting. PNOzorg geeft in dezelfde situatie een korting van €300.

Heb je een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen de medische kosten die je maakt eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico.  

 

Eigen risico betalen

Zorgverzekeraars hebben maximaal vijf jaar na ontvangst van de rekening van de zorgverlener de tijd om het eigen risico te innen bij verzekerden. Ook als je inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar kun je dus nog een rekening krijgen van je oude verzekeraar. Leg het geld voor het eigen risico dus opzij als je een behandeling ondergaat die in het basispakket zit. Vooral ziekenhuizen en andere aanbieders van specialistische zorg versturen hun rekeningen pas als het hele behandeltraject is afgelopen. Behalve als een behandeling langer dan een jaar duurt. Dan wordt de rekening precies na een jaar opgemaakt. De verzekeraar rekent dan de kosten met het eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart.

 

Eigen risico betalen in termijnen

Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico in termijnen te betalen. De manier waarop verschilt per verzekeraar: bij de één  betaal je het bedrag in een aantal vaste termijnen vanaf januari. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort. Bij andere verzekeraars betaal je het eigen risico achteraf in termijnen. Een regeling om je eigen risico in termijnen te betalen, moet je meestal zelf aanvragen.

Let op: Als je je eigen risico vrijwillig hebt verhoogd, is het bij de meeste verzekeraars niet meer mogelijk een afbetalingsregeling te treffen. Je moet dan het hele bedrag in 1 keer terug kunnen betalen.

 

Tegemoetkoming chronisch zieken

Chronisch zieken kregen tot en met 2013 een compensatie voor het eigen risico via het CAK. Voor 2013 gold daarvoor wel een inkomensgrens van maximaal €24.570 (alleenstaanden) of €35.100 (samenwonenden). Het kabinet is van plan deze compensatie vanaf 2014 af te schaffen.

 

Tips
 • Als je kiest voor een vrijwillige verhoging van je eigen risico, zet dan de premiekorting op een spaarrekening en reserveer dit geld voor (onverwachte) zorguitgaven.
 • Voor zorg uit de aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico. Check dus goed welk pakket de behandeling dekt.
 • Ben je al door je eigen risico voor dit jaar heen en verwacht je volgend jaar zorg nodig te hebben voor bijvoorbeeld een gehoorapparaat? Probeer dit dan in hetzelfde jaar te regelen. Dan hoef je het jaar erop niet opnieuw eigen risico te betalen.
 • Ga voor ingrepen die je huisarts kan doen niet naar het ziekenhuis: voor de huisarts hoef je in tegenstelling tot behandelingen in het ziekenhuis geen eigen risico te betalen.
 • Heb je medische zorg nodig na een ongeluk dat niet je eigen schuld is? Dan kun je het eigen risico dat je voor de behandeling kwijt bent, verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.
 • Heb je in het buitenland spoedeisende zorg nodig en heb je een reisverzekering? Dien dan de rekening voor het eigen risico in bij de reisverzekeraar. Grote kans dat deze die (deels) vergoedt.

 

Bron: Consumentenbond

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante