Rekenkamer plaatst vraagtekens bij effect pgb-maatregel

05-06-2012 12:09

De Algemene Rekenkamer twijfelt aan de verwachtingen die het ministerie van VWS heeft over de pgb-maatregel in de Wmo. Dat stelt de Rekenkamer in een rapport met de doorberekening van de overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft berekend dat er in het overgangsjaar van begeleiding naar de gemeente 722 miljoen euro aan gemeenten moet worden verstrekt en in het jaar daarop 2,8 miljard euro. De Algemene Rekenkamer heeft deze berekening getoetst op verzoek van de staatssecretaris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een toets door een onafhankelijke instantie.

Kanttekeningen

Hoewel de berekening van de staatssecretaris juist is, plaatst de Rekenkamer wel kanttekeningen bij een aantal gegevens en aannames waarop de berekening is gebaseerd, zoals de veronderstelde effecten van de pgb-maatregel. Zo gaat de staatssecretaris in de berekening ervan uit dat 32 procent van de gebruikers van een persoonsgebonden budget (pgb) geen gebruik meer zou maken van publiek gefinancierde zorg zodra zij geen recht meer hebben op een pgb. De Algemene Rekenkamer constateert dat de onderliggende onderzoeken niet voldoende zekerheid bieden over deze aanname.

Volumegroei

Een andere onduidelijkheid ligt volgens de Algemene Rekenkamer bij de jaarlijkse volumegroei van de begeleiding. Omdat dit deel van de overeenkomst niet duidelijk is, kan de Algemene Rekenkamer niet aangeven of de staatssecretaris met het juiste groeipercentage heeft gerekend.

Onzeker

De overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo zou volgens de originele plannen in 2013 plaatsvinden. In de Voorjaarsnota 2012 heeft het kabinet aangekondigd dat de overdracht van taken naar de gemeenten in elk geval niet meer in 2013 zal plaatsvinden. Op dit moment is het onzeker of de decentralisatie doorgaat vanwege mogelijk uitstel van de wettelijke maatregel. Desondanks publiceert de Algemene Rekenkamer het onderzoek zodat de uitkomsten op een later moment kunnen worden benut. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Scootmobiel kopen: 10 tips waar u op moet le tten

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante