Rondetafelgesprek onderstreept belang samenwerking professionals en mantelzorgers

06-03-2015 15:52

Het rondetafelgesprek dat op 2 maart plaatsvond bij de bijeenkomst van In voor Mantelzorg benadrukte hoezeer samenwerking tussen professionals en mantelzorgers een voorwaarde is om te waarborgen dat de cliënt in de langdurige zorg nu en in de toekomst de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Staatssecretaris Martin van Rijn ging tijdens dit rondetafelgesprek in discussie met professionals uit alle geledingen van de zorg. Hij wilde weten welke mogelijkheden zij zien om het contact tussen professionals en mantelzorgers te versterken, en welke problemen zij ervaren om die versterking verder vorm te geven. De aandacht die het programma In voor mantelzorg het afgelopen jaar aan dit onderwerp heeft gegeven, bleek een enorme positieve invloed te hebben gehad. Het onderwerp is in alle geledingen van de zorg volop in de aandacht komen te staan en het enthousiasme om hiermee door te gaan is groot. Wel blijkt het voor professionals nog moeilijk om de omslag te maken van "zorgen voor naar zorgen dat" en voelen zij zich soms gevangen in regels en domeinen.

Dit neemt niet weg dat in het afgelopen jaar in alle geledingen van de zorg concrete stappen zijn gezet om de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers een forse impuls te geven. Van Rijn toonde zich bijzonder gecharmeerd van alle acties en tips die hij tijdens het rondetafelgesprek te horen kreeg. Hij zegde toe alles in het werk te zullen stellen om te voorkomen dat financiering en regelgeving de verdere ontwikkeling hiervan zouden belemmeren, en vroeg in ruil daarvoor van de aanwezige professionals om successen actief te delen met de media en vooral ook onder beroepsgenoten in de dagelijkse praktijk.

Lees hier het volledige verslag van dit rondetafelgesprek tussen professionals uit het veld en staatssecretaris Martin van Rijn.

Bron: In voor Mantelzorg

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante