RVZ: Geef patiënt beschikking over persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)

04-07-2014 15:53

De patiënt moet, het liefst met één druk op de knop op een website, inzicht krijgen in zijn/haar medische dossier. Patiënten moeten uiteindelijk zelf hun persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) kunnen beheren. Om de privacy te waarborgen voor de patiënt dient er een ‘patiëntgeheim’ te komen, in aanvulling op het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals. Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacynormen in te bouwen (privacy bij design).
Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren is het verder noodzakelijk dat niet-identificeerbare gezondheidsinformatie beschikbaar komt voor publieke doeleinden.
Voor deze veranderingen is het nodig dat het ministerie van VWS de regie neemt om te zorgen dat relevante partijen in de zorg bindende besluiten nemen over de inrichting van de informatievoorziening in de zorg. Dat staat in het advies ‘Patiënteninformatie, informatievoorziening rondom de patiënt’ dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbiedt aan Leon van Halder, SG van het ministerie van VWS.

 

Persoonlijk gezondheidsdossier

De RVZ adviseert om de informatievoorziening rondom de patiënt in te richten. Geef de patiënt (ook verzekerde of burger) om te beginnen inzicht in zijn gezondheidsinformatie. Liefst met één druk op de knop (zoals Blue Button in de VS). Dit moet uitgebreid worden tot een PGD. Dit PGD bevat (digitale) kopieën van elektronische medisch dossiers van zorgaanbieders en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. De patiënt bepaalt zelf of hij een PGD wil en wie het beheert. Onderzoek van CentERdata (dr. M. Marchand) laat zien dat ruim 60% van de Nederlanders aangeeft een PGD te willen. Een vijfde van de voor dit advies geënquêteerde Nederlanders geeft aan zijn PGD zelf te willen beheren, ruim 50 procent wil dit door een zorgaanbieder laten doen en slechts een vijfde zou dit aan een bedrijf toevertrouwen zoals Google en Microsoft. Voor 62% van de mensen is privacy een belangrijk onderwerp. Om de privacy goed te waarborgen adviseert de Raad dat er voor de patiënt een patiëntgeheim moet komen, naast het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals. Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacynormen in te bouwen (privacy by design).

 

Regie door overheid

De bovenstaande veranderingen vergen regie van het ministerie van VWS. In het Informatieberaad zullen relevante partijen onder regie van het VWS bindende besluiten moeten nemen voor de noodzakelijke veranderingen in de informatievoorziening in de zorg, bijvoorbeeld ten aanzien van te gebruiken open internationale standaarden.

 

Zorginformatie voor publieke doeleinden

Gezondheidsinformatie die niet tot de patiënt te herleiden is, moet beschikbaar komen voor publieke doeleinden. Op dit moment gaat veel energie en geld verloren naar het zoeken, verkrijgen en vertalen van de informatie. Dat zou geïntegreerd beschikbaar moeten zijn. Hierdoor komt er meer kennis, op een eenvoudigere manier beschikbaar om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren.

 
Externe achtergrondstudies

IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare (dr. R.B. Kool) heeft een achtergrondstudie geschreven met de titel ‘Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier’. TNO heeft een achtergrondstudie geschreven met de titel ‘Werken aan gezondheid door innovaties in dataverwerking’ (contactpersoon mw. D. van der Klaauw). Borking Consultancy (J. Borking) een achtergrondstudie met de titel ‘Knelpunten, aanbevelingen, beperkingen gebruik Privacy by Design’.

 

Bron: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante