RVZ stelt voorwaarden aan gemeentezorg

28-01-2014 12:40

Gemeenten krijgen in 2015 meer verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning. Het doel is om mensen langer thuis te laten wonen waarbij de sociale omgeving van burgers de basis vormt en gemeenten individuele ondersteuning bieden waar nodig. Er is niet langer sprake van voorzieningen maar van passende ondersteuning door gemeenten. Van burgers wordt gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en ook voor mensen in hun omgeving; dus meer beroep op vrijwilligers en mantelzorgers. Samenwerken met andere gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is noodzakelijk om de kansen op toegang, kwaliteit en efficiency te verzilveren. Het Rijk moet zorgen voor een gelijk speelveld tussen gemeenten en zijn burgers, de zorgsector en gemeenten onderling. Daarvoor adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) o.a. een jaarlijkse landelijke monitor te organiseren die waar nodig gemeenten kan bijsturen.

Vandaag overhandigt de RVZ zijn advies ‘Gemeentezorg. Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg’ aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. In dit advies geeft de Raad antwoord op de vraag of en hoe een betere balans tussen de publieke belangen kwaliteit, toegang en betaalbaarheid kan worden verkregen door verantwoordelijkheden bij de gemeente te beleggen.

 

Monitoren voortgang transformatie
Het is belangrijk om in dit complexe en grote transformatieproces de vinger aan de pols te houden. Organiseer een integrale landelijke monitor die jaarlijks rapporteert over de uitkomsten op populatieniveau en over de voortgang van de transformatie bij alle gemeenten. De Raad adviseert aan Rijk en gemeenten om het beleid zo nodig bij te stellen op basis van de uitkomsten van de monitor.

 

Sociale samenhang in verdienmodel
Daarnaast zal de beïnvloedbaarheid en operationalisering van sociale samenhang onderzocht en gemonitord moeten worden en zal deze factor opgenomen moeten worden in het financiële verdienmodel van gemeenten. Het lijkt evident dat gemeenten met initiatieven vanuit burgers in bijvoorbeeld zorgcoöperaties tegen lagere kosten ondersteuning kunnen bieden dan gemeenten met sociale wijkteams die bestaan uit louter professionals.

 

Competenties bij gemeenten
Bevorder de ontwikkeling van relevante competenties van gemeenten, door best practices uit te wisselen en master classes te organiseren. Wijs een landelijk instituut aan die dit proces wetenschappelijk evalueert. En bekijk daarbij ook de competenties en best practices die de samenwerking tussen gemeenten bevorderen.

 

Financiële prikkels
De extra middelen (€ 250 miljoen) voor wijkverpleging en sociale wijkteams kunnen de eerste drie jaar worden toegekend op voorwaarde dat gemeenten en de eerstelijns zorg samenwerken. Daarnaast adviseert de Raad gemeenten en zorgverzekeraars via de bekostiging te belonen voor het beperken van instroom in de langdurige intramurale zorg.

 

Verplichten van vrijwilligerswerk en mantelzorg?
De RVZ adviseert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid onderzoek te laten doen over de do’s and dont’s van het meer verplichtend maken van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

 

Bron: RVZ

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante