Samenvatting Verkiezingsdebat 50Plus beurs

12-09-2012 11:50

Op dinsdag 11 september gingen politici met elkaar in debat op de 50Plus Beurs.  Jetta Klijnsma (Pvda), Mona Keizer (CDA), Ivo Opstelten (VVD) en Renske Leijten (SP) debatteerden onder leiding van Wouke van Scherrenburg over thema’s rondom het Nieuwe Ouder Worden: zorg voor ouderen, langer doorwerken en de betrokkenheid van ouderen bij politiek en maatschappij. Ook de Zorghulpatlas was hierbij aanwezig.

 

Stelling 1: Versoepeling van het ontslagrecht is funest voor oudere werknemers

De PvdA en SP zijn beiden sterk tegen de versoepeling van het ontslagrecht. In tijd van crisis moeten we niet nog meer onzekerheid creëren, vindt de SP. CDA en VVD zijn voor de versoepeling van het ontslagrecht. Werkgevers zullen makkelijker oudere medewerkers aannemen. Met de huidige wetgeving zien werkgevers nu te veel risico. Bovendien moeten we af van de gedachte dat oudere medewerkers niet meer productief zijn, geeft de VVD expliciet aan.

 

Stelling 2: We moeten stoppen met chemotherapie die alleen het leven met enkele maanden verlengen

Alle partijen zijn het er over eens dat de beslissing over het al dan niet doorbehandelen individueel bepalend is en daarom dient te worden besproken tussen patiënt en medisch specialist. De partijen vinden dan ook unaniem dat deze discussie niet op politiek niveau moet worden gevoerd. Het CDA geeft wel aan dat uit onderzoek blijkt dat medische specialisten dit ook een lastig thema vinden. Het is daarom van belang dat er maatschappelijk over gesproken wordt en dat kwaliteit van leven centraal staat.

 

Stelling 3: Ik vind het prima als er luxere verzorgingshuizen komen waarvoor je een hogere eigen bijdrage betaald

De SP en PvdA zijn het niet eens met deze stelling. Zij pleiten ervoor dat de basiszorg voor iedereen gelijk is en er geen verschillen moeten zijn. We moeten af van het idee dat we alleen maar meer, groter en luxer willen, aldus SP. VVD en CDA zijn het er over eens dat de basiszorg voor iedereen gelijk moet zijn, maar zijn van mening dat er keuzevrijheid moet zijn. Als je meer luxe wil dan moet je daar voor kunnen kiezen maar dan betaal je uiteraard meer.

 

Stelling 4: Familie en vrijwilligers moeten niet-medische taken in de ouderenzorg gaan overnemen

Bijna alle partijen, m.u.v. de VVD, zijn het niet eens met deze stelling. De hulp van mantelzorgers en vrijwilligers is uiteraard wenselijk. Echter, de drie partijen zijn het er over eens dat er gekeken dient te worden hoe dit kan worden bevorderd en gestimuleerd en dat bereik je zeker niet door het te verplichten. Het moet voor de mantelzorger wel binnen zijn of haar mogelijkheid zijn. Een eigen gezin, drukke baan of woonplaats afstand kunnen hierin obstakels vormen, geeft de PvdA aan.

 

ActiZ heeft stemgedrag gepeild op 50Plus beurs

Tijdens het verkiezingsdebat op de 50Plus beurs heeft ActiZ het stemgedrag van de beursbezoekers gepeild. Daaruit blijkt dat de PvdA met 27% van de stemmen de grote winnaar is onder de Nieuwe Oudere die 12 september naar de stembus gaat. De VVD is met 17% nummer twee en 14,5% van de 50plussers heeft vandaag – een dag voor de verkiezingen – nog geen keuze gemaakt. Het CDA krijgt 14% van de stemmen; op afstand gevolgd door de SP (9%), de ouderenpartij 50Plus (6%), D66 (4%) en de PVV met 2%.

Het debat werd georganiseerd door de 50Plus Beurs en ActiZ, brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante