Schippers: Actie voor goede zorg in krimpregio’s

06-03-2015 19:11

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaat het makkelijker maken om extra geld beschikbaar te stellen aan de spoedeisende hulp of acute verloskunde in krimpregio’s. Zorgverzekeraars krijgen meer mogelijkheden om huisartsen in krimpregio’s extra te belonen. Daarmee wordt het voor huisartsen aantrekkelijker om zich hier te vestigen. Schippers onderzoekt ook hoe er minder geld van het eigen risico van patiënten af kan gaat als ze in krimpregio’s naar de dienstapotheek gaan. Dienstapotheken moeten in krimpregio’s namelijk hogere tarieven rekenen om financieel rond te komen. De overheid organiseert verschillende netwerkbijeenkomsten in krimpregio’s waar goede ideeën kunnen worden uitgewisseld en problemen in regelgeving aan de kaak kunnen worden gesteld. Dit staat in de plannen over de zorg in de krimpregio’s die Schippers vandaag heeft gepresenteerd.

‘Ik vind het van groot belang dat goede zorg in krimpregio’s zoals delen van Zeeland, Limburg, Friesland en Groningen behouden blijft,’ aldus Schippers. ‘Het krimpen van de bevolking hoeft op zich geen probleem te zijn, maar het gaat vaak samen met een vergrijzing van de bevolking en dus ook een verandering van de zorg die mensen nodig hebben. Je ziet ook dat het voorzieningniveau in deze regio’s daalt. Ik wil zorgen dat in krimpregio’s voldoende zorg van goede kwaliteit blijft.’

Monitoren

Om het aanbod van zorg in krimpregio’s goed in de gaten te houden heeft minister Schippers het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd jaarlijks in kaart te brengen hoe het staat met de spoedeisende eerste hulpen. Daarnaast heeft Schippers het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) verzocht te monitoren hoe het aanbod van onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen en verloskundigen zich ontwikkelt. Dreigt een regio uit de pas te lopen, dan kunnen zorgverzekeraars, zorgverleners en de overheid snel ingrijpen.

Lopende programma’s

De nieuwe maatregelen sluiten goed aan bij bestaande programma’s, zoals het versneld toepassen van e-health en nieuwe technieken in dunbevolkte gebieden. Ook binnen het Nationaal Programma Preventie is € 74 miljoen uitgetrokken om de gezondheidsachterstand in 91 gemeenten aan te pakken. Daarnaast wordt binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en binnen de opleidingen voor zorgverleners veel aandacht besteed aan zorg in krimpregio’s.

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante