Schippers en Van Rijn verlangen betere infectiepreventie van zorginstellingen

19-12-2013 17:13

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) zijn ontevreden over de uitkomsten van onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de infectiepreventie in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Beide bewindslieden verlangen dat zorginstellingen hier op korte termijn maatregelen op nemen. Ook vinden zij het belangrijk dat de IGZ de komende jaren hier nadrukkelijk op blijft toezien. Schippers en Van Rijn hebben de rapporten van de IGZ en hun reactie daarop vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. De inspectie zal haar rapporten naar alle ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland sturen met daarbij de dringende oproep om aan de huidige normen te voldoen, dit ook omdat de inspectie de veldpartijen adviseert deze normen aan te scherpen. De IGZ zal strikt handhaven op de naleving van deze normen.

 

Goede infectiepreventie is samen met goed gebruik van antibiotica, surveillance en toezicht een van de pijlers van het tegengaan van antibioticaresistentie in de gezondheidszorg.  Uit de onderzoeken van de IGZ blijkt dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van resistente bacteriën; richtlijnen voor preventie worden onvoldoende nageleefd. In de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) wordt onvoldoende rekening gehouden met besmettingsrisico’s. De IGZ constateert na herbezoeken wel dat beide sectoren op korte termijn grote verbeteringen kunnen realiseren.

Schippers en Van Rijn willen dat zorginstellingen snel adequate maatregelen nemen. Van ziekenhuizen wordt verlangd dat zij de richtlijnen voor infectiepreventie naleven. Hoewel het primair om de verantwoordelijkheid van de sectoren zelf gaat, zal Schippers de ziekenhuizen de komende maanden hierop aanspreken. Infectiepreventie en patiëntveiligheid geeft zij namelijk hoge prioriteit in haar beleid. Gebleken is dat ziekenhuizen na IGZ-bezoek grote verbeteringen laten zien. Ziekenhuizen die nu niet zijn bezocht, zullen dan ook de komende tijd door de IGZ bezocht worden. Vanaf 2014 neemt de IGZ hierin ook het verantwoord gebruik van antibiotica mee. Voor de besturen van verpleeg- en verzorgingshuizen geldt eveneens dat zij meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het realiseren van goed infectiepreventiebeleid. Het onderzoek van de IGZ laat zien dat instellingen dit beleid relatief snel op orde kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Rijn zal in zijn bestuurlijk overleg met de sector duidelijk maken welke verbeteringen hij verwacht om de hygiëne en infectiepreventie op een verantwoord niveau te krijgen.

 

Documenten en publicaties

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante