Schippers: Informatievoorziening zorgverzekeraars is speerpunt

26-09-2014 12:39

Zorgverzekeraars zijn de afgelopen jaren selectiever zorg voor hun verzekerden gaan inkopen bij zorgaanbieders. Daardoor wordt, afhankelijk van de polis van een patiënt, niet meer elke ingreep volledig vergoed. Minister Schippers inventariseerde of deze ontwikkeling problemen veroorzaakt, maar dit lijkt niet het geval te zijn. Wel houdt de minister de zorgverzekeraars aan hun zorgplicht: verzekerden moeten erop kunnen rekenen dat zij de zorg krijgen die strookt met de inhoud van hun zorgpolis. In de Marktscan 2014 bericht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat steeds meer verzekerden klagen over de informatievoorziening over zorgkosten door zorgverzekeraars. Daarom gaat de NZa hier meer aandacht aan besteden.

 

Acceptatieplicht

Voor het goed functioneren van het zorgverzekeringsstelsel vindt minister Schippers het belangrijk dat er voldoende verzekeringsaanbieders zijn. Voor alle zorgverzekeraars geldt een acceptatieplicht. Zo mogen zij bijvoorbeeld geen ouderen of chronisch zieken weigeren. Uit onderzoek van de NZa blijkt dat zorgverzekeraars zich goed houden aan de acceptatieplicht. Wel is het mogelijk dat zorgverzekeraars bepaalde doelgroepen proberen aan te spreken, bijvoorbeeld via premiekortingen. Volgens de NZa bestaan hiervoor geen juridische belemmeringen, maar zij blijft het doelgroepenbeleid van zorgverzekeraars volgen. De Kamer praat ook met de minister over risicoverevening, het systeem voor het verdelen van financiële risico's over de verschillende zorgverzekeraars via het Zorgverzekeringsfonds.

 

Risicoselectie

Hoewel de basisverzekering voor iedereen toegankelijk moet zijn en zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben, mogen zorgverzekeraars voor aanvullende verzekeringen wel risicoselectie toepassen. Daardoor kunnen jongeren, die over het algemeen minder zorg nodig hebben, een lagere premie voor hun aanvullende verzekering afsluiten. Minister Schippers erkent dat verzekeraars in 2014 meer leeftijdsdifferentiatie in de premie voor de aanvullende verzekering toepassen. Maar uit informatie van de NZa blijkt dat aanvullende verzekeringen over het algemeen goed toegankelijk zijn.

 

Bron: Tweede Kamer

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante