Schippers: Open data betrouwbaar, begrijpelijk en toegankelijk

08-05-2015 15:29

Transparantie in de zorg leidt uiteindelijk tot lagere zorgkosten en hogere kwaliteit. Goed inzicht en kwaliteit en kosten van de zorg zijn daarvoor van belang. Daarom maakt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) werk van open data in de zorg. Dit schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer. Open data spelen een belangrijke rol in het jaar van transparantie. Het is van belang dat de data die de overheid beschikbaar stelt betrouwbaar, begrijpelijk en toegankelijk wordt gemaakt.

Open data

Voor open data geldt: de data zijn openbaar, er berust geen auteursrecht of andere rechten op, de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak, voldoen aan open standaarden en zijn bij voorkeur computer-leesbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen of gegevens over kosten van behandelingen.

Bruikbaar

Om de data extra bruikbaar te maken levert de minister bij elke dataset extra informatie. Hierin wordt onder andere aangegeven voor welk doel de data zijn ingewonnen, waar de dataset voor is gebruikt, wat de beperkingen van de datasets zijn en wat de kwaliteit van de dataset is. Hiermee worden de begrijpelijkheid en de vindbaarheid van de datasets vergroot. Een van de acties binnen het jaar van transparantie is het ontwikkelen van keuzehulpen die patiënten moeten ondersteunen bij het maken van een keuze voor een behandelaar of een behandeling. Deze keuzehulpen maken gebruik van open data.

Privacy

Bij het openbaar maken van zorgdata moet de privacy goed bewaakt worden. Daarom is bij open zorgdata vaak sprake van bewerkte data in plaats van brondata. Er moet te allen tijde voorkomen worden dat data, bijvoorbeeld door combinatie met een andere dataset, herleidbaar zijn tot individuele gevallen. Om dat te voorkomen is de minister in gesprek met het CBS en ontwikkelt het RIVM een ‘datawasstraat.’

Private partijen

In de zorg berusten veel data bij private partijen zoals zorgaanbieders of verzekeraars. De minister is met deze partijen in gesprek om te kijken op welke wijze ook deze data beschikbaar gesteld kunnen worden.

Bron: Ministerie VWS

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2019
Wat zijn de gevolgen voor zorg & welzijn?

De 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante