Schippers presenteert fundamentele verandering GGZ

22-05-2013 13:27

De geestelijk gezondheidszorg gaat per 2014 veranderen. Minister Edith Schippers (VWS) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een fundamentele verandering van de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voorstelt. Zo krijgt de huisarts in haar plannen betere ondersteuning voor mensen met psychische problematiek en wordt er ingezet op een sterke en kwalitatief goede ‘Generalistische Basis GGZ’. Binnen deze basis GGZ kunnen mensen die nu nog onnodig gebruik maken van specialistische zorg straks dichter bij huis en minder zwaar behandeld worden.

De plannen voor de basis GGZ vloeien voort uit het akkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg dat minister Schippers in 2012 sloot met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en cliënten- en familieorganisaties. Partijen hebben toen afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare GGZ te realiseren.

 

Zorg dichter bij huis en niet zwaarder dan nodig

In vergelijking met de landen om ons heen worden in Nederland relatief veel mensen in de duurdere specialistische zorg behandeld. Het gaat daarbij vaak om patiënten met lichte of middelzware klachten. De trend dat patiënten door huisartsen of psychologen te snel naar specialistische zorg worden doorverwezen, wordt met de nieuwe aanpak gekeerd. Er vindt een omslag plaats van zorg in instellingen naar zorg vanuit huis en van zware naar lichtere zorg. De huisarts wordt beter ondersteund en er wordt meer ingezet  op zelfmanagement. Deze omslag vindt op een voor de patiënt verantwoorde en zorgvuldige manier plaats.

 

Betere ondersteuning van de huisarts

De huisarts biedt persoonlijke en laagdrempelige zorg. Om te voorkomen dat mensen te snel doorverwezen worden naar een specialist, krijgt de huisarts extra geld dat hij flexibel in kan zetten om hulp in te roepen voor de behandeling van mensen met psychische problematiek. Bijvoorbeeld voor het inhuren van een praktijkondersteuner, het aanbieden van behandelingen via internet of voor de consultatie van een psychiater. In 2013 is hiervoor al € 7 miljoen extra beschikbaar gesteld. Door de nieuwe plannen komt hier in 2014 eerst € 25 miljoen en vanaf 2015 jaarlijks € 35 miljoen bij.

 

Hervorming van de GGZ

Op dit moment worden vanuit het basispakket voor alle patiënten maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Vanaf 2014 komt deze beperking te vervallen. Hiervoor in de plaats komen vier zorgcategorieën. Deze vier categorieën vormen samen de nieuwe ‘Generalistische Basis GGZ.’ Patiënten met zwaardere psychische problematiek waarvoor de huidige 5 consulten niet toereikend zijn kunnen hierdoor binnen de basis GGZ behandeld worden, zonder meteen te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Dit betekent dat de gespecialiseerde zorg zich op meer complexe patiënten kan gaan richten. Ook patiënten met stabiele chronische problemen kunnen binnen de basis GGZ worden behandeld.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante