Schippers stelt nadere eisen aan hoofdbehandelaarschap GGZ

02-07-2013 17:15

Betere en veiliger zorg, minder fraudegevoelig declaratiesysteem

Per 1 januari 2014 wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden zijn van een hoofdbehandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook komt op de declaratie te staan wie de hoofdbehandelaar is, wat zijn beroep is en hoeveel tijd de hoofdbehandelaar en de medebehandelaren aan de cliënt besteden. Er komt verder een limitatieve lijst van beroepen, alleen zorgverleners met een van die beroepen mogen hoofdbehandelaar zijn. Dit alles vergroot de kwaliteit, veiligheid en controleerbaarheid van de GGZ. Dit stelt minister Edith Schippers (VWS) in een brief die vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

 

Tot aanscherping is onder andere besloten naar aanleiding van de Europsyche-casus. Hierin bleek  dat andere – minder of niet-gekwalificeerde – hulpverleners de feitelijke zorg verleenden, terwijl er formeel een andere hoofdbehandelaar was.  Schippers biedt in haar brief helderheid over de verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar. Zo is de hoofdbehandelaar degene die in overleg met de patient het behandelplan opstelt. Verder moet de hoofdbehandelaar zich ervan vergewissen dat de overige behandelaren voldoende bevoegd en bekwaam zijn.

Schippers wil de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van GGZ-behandelingen fors verbeteren. Het declaratiesysteem wordt aangepast, zodat helder wordt hoe lang (delen van) behandelingen geduurd hebben en welke type hulpverlener (hoofd- of medebehandelaar) de zorg daadwerkelijk heeft verleend. Onjuiste en te hoge declaraties worden hiermee voorkomen. Ook wordt zo inzichtelijk wie daadwerkelijk behandelt.

Schippers stelt in haar brief dat hoofdbehandelaars BIG-geregistreerd moeten zijn en een GGZ-specifieke opleiding moeten hebben gevolgd. Limitatief wordt vastgesteld welke beroepen hoofdbehandelaar kunnen zijn: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. Deze lijst geldt voor de komende twee jaar en wordt gemonitord.  Parallel daaraan loopt onderzoek mee, opdat er met ingang van 2016 een definitieve afbakening van het hoofdbehandelaarschap is. 

De GGZ staat namelijk aan de vooravond van een fundamentele hervorming. Schippers wil naar een stelsel met een ‘generalistische basis-GGZ’ en ‘gespecialiseerde-GGZ’. De huisarts krijgt een betere ondersteuning voor mensen met lichte psychische problemen, zodat zij dichtbij huis en minder zwaar– en daarmee goedkoper – behandeld kunnen worden. In de generalistische basis GGZ zullen zwaardere gevallen behandeld worden dan op dit moment in de eerste lijn gebeurt. De gespecialiseerde GGZ is er dan  voor de meest complexe gevallen.

 
Documenten en publicaties

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante