Schippers vraagt NZa extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt

12-12-2014 10:24

Nadat het aanbod van ziektekostenverzekeringspolissen voor 2015 bekend is, heeft minister Edith Schippers (VWS) op 2 december 2014 de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om in hun werkprogramma 2015 extra aandacht te vestigen op een aantal signalen.

Schippers bevraagt de NZa expliciet op vijf punten:

  1. De budgetpolissen in relatie tot de zorgplicht; voldoen ook de meest vergaande budgetpolissen aan de zorgplicht, waaronder het leveren van zorg tijdig, binnen redelijke afstand? En wordt gecontracteerd op het criterium kwaliteit en prestatie, of alleen prijs?
  2. Marketing zorgverzekeraars; wat is de praktijksituatie betreffende de marketing van zorgverzekeraars met polissen gericht op specifieke doelgroepen? Leidt dit (direct dan wel indirect) tot ongewenste risicoselectie? Kan de NZa aangeven welke maatregelen genomen kunnen worden als dat zo is?
  3. Toenemend aantal zorgpolissen; is er met het grote aantal verschillende polissen (duizenden) nog sprake van een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt? Zo niet, wat zijn maatregelen die daartegen kunnen worden genomen?
  4. Transparantie vergelijkingssites zorgverzekeringen; gezien het grote aantal polissen en daardoor de noodzaak van een keuzehulpmiddel voor de consument; is het toezicht op de keuzehulpmiddelen scherp, zijn maatregelen nodig en wat zijn maatregelen die kunnen worden genomen?
  5. Individuele beroepsbeoefenaren wijzen er op dat het voor hen moeilijk is om in contact te komen met hun zorgverzekeraar, waardoor zij hun innovaties en kwaliteitsniveau niet goed onder de aandacht van de verzekeraars kunnen brengen, er komt geen gedachtewisseling op gang over de prijs/kwaliteitsverhouding; wat zijn methoden om deze uitwisseling wel tot stand te brengen?
 
Documenten en publicaties

 

Bron: Rijksoverheid - Ministerie VWS

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante