SCP benoemt kernprobleem van Participatiewet

11-09-2018 18:49

Net als het SCP zien VNG, Divosa en Cedris dat de kans op een betaalde baan voor mensen met een arbeidsbeperking sinds de invoering van de Participatiewet is afgenomen. Het SCP concludeert terecht dat de doelstellingen van de Participatiewet nog onvoldoende worden gerealiseerd.

In de aanloop naar de Participatiewet hebben gemeenten en sociale werkbedrijven al aandacht gevraagd voor de gevolgen van teveel doelgroepen, naast elkaar bestaande instrumenten, regels en uitzonderingen. Daarnaast hebben VNG, Divosa en Cedris gewezen op de forse bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Beschut werk blijft achter

De opzet van de Participatiewet heeft er onder andere toe geleid dat het aantal mensen dat een beschutte werkplek heeft gekregen achter blijft bij de verwachtingen. Daarnaast vallen mensen die te goed zijn voor beschut werk maar niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan te vaak tussen wal en schip.

Eenvoudigere regeling

VNG, Divosa en Cedris pleitten voor de invoering van de Participatiewet al voor een veel eenvoudigere regeling voor mensen met slechte kansen op de arbeidsmark; één regeling was het uitgangspunt. Meer ruimte voor gemeenten en werkgevers biedt veel betere kansen dan doelgroepenbeleid en strakke regels. Zeker wanneer gemeenten en sociale werkbedrijven – ook financieel – in staat worden gesteld werkgevers en werkzoekenden de noodzakelijke begeleiding te bieden.

Doel Participatiewet alsnog bereiken

De drie organisaties doen daarom een beroep op kabinet, kamer en sociale partners om de gemaakte keuzes goed te evalueren en met gemeenten en sociale werkbedrijven te werken aan een effectievere manier om het doel van de Participatiewet alsnog te bereiken.

Meer informatie

 

Bron: VNG

Terug

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante