SCP: Bijna 17% van de Nederlanders ontvangt zorg en ondersteuning

26-04-2016 11:43

  • Circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, krijgen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden.
  • Zij ontvangen vooral zorg en ondersteuning van mensen uit hun sociale netwerk (ruim 10% van de zelfstandig wonende 18-plussers).
  • Meestal gaat het om hulp in het huishouden (ongeveer 14% van de zelfstandig wonende 18-plussers).
  • Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten en gespecialiseerde zorg van professionals.
  • Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit een op de vijf.  

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze notitie hebben de onderzoekers Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink op een rij gezet hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers in 2014 zorg en ondersteuning ontvangen, welke typen hulp dit zijn en van wie ze de hulp (willen) krijgen. Ook hebben ze bestudeerd welke mensen hulp krijgen.  

De resultaten zijn in een interactieve digitale samenvatting te bekijken en uitgebreid in het rapport (pdf).   

De publicatie is gebaseerd op het Onderzoek Zorggebruik (OZG). Dit onderzoek loopt van april 2014 tot voorjaar 2017. In die tijd werken circa 7.000 zelfstandig wonende volwassen Nederlanders mee aan de dataverzameling door een enquête in te vullen over het gebruik van zorg en ondersteuning. Het SCP voert het OZG uit in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze gegevens heeft het SCP unieke data in handen. Er wordt namelijk informatie over gezondheidsbeperkingen én de ontvangen zorg en ondersteuning aan elkaar gekoppeld. De vandaag uitgebrachte interactieve digitale samenvatting en depublicatie hebben betrekking op het eerste jaar van de dataverzameling. In de toekomst zal het SCP nog meer publicaties uitbrengen die op de dataverzameling zijn gebaseerd.   


Een zesde van de Nederlanders krijgt zorg en ondersteuning

In 2014 ontvangt bijna 17% van de zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers zorg en ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Dat zijn naar schatting ongeveer 2,2 miljoen mensen. Een groot deel van de totale ontvangen zorg en ondersteuning is informele hulp. Ruim 10% van de Nederlanders krijgt deze hulp, die wordt gegeven door de partner, volwassen kinderen, ouders, buren, vrienden of vrijwilligers. Een minder groot deel van de Nederlanders ontvangt publiek gefinancierde of particuliere hulp: respectievelijk ruim 6% en ongeveer 3% van de Nederlanders. Een deel van de mensen ontvangt zorg van meerdere type hulpverleners. Het totaal van de afzonderlijke type hulpverleners (10%, 6% en 3%) telt daarom op tot meer dan de totale ontvangen hulp (17%).  

Men ontvangt vooral hulp in de huishouding, vaak van mantelzorgers

Het meest ontvangen type zorg en ondersteuning is hulp in de huishouding. 14% van de zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers krijgt in 2014 deze hulp. Persoonlijke verzorging (4%) en verpleging (ongeveer 2%) ontvangt men beduidend minder vaak. Het zijn met name mantelzorgers die huishoudelijke hulp bieden, terwijl publiek gefinancierde professionals de hulp bij de persoonlijke verzorging en verpleging geven. Vooral mensen met een laag inkomen of ernstige lichamelijke beperkingen, ouderen, en alleenwonenden ontvangen zorg en ondersteuning (van professionals en/of mantelzorgers). 

Voorkeur voor hulpverlener hangt af van het type hulp en leeftijd

Alle zelfstandig wonende Nederlanders 18-plussers, of zij nu al zorg en ondersteuning ontvangen of niet, hebben een duidelijke voorkeur om gespecialiseerde zorg zoals verpleging en begeleiding van publiek gefinancierde professionals te krijgen. Bij de huishoudelijke taken krijgen Nederlanders het liefst hulp van naasten. Ook persoonlijke verzorging ontvangt men het liefst van het sociale netwerk. Voor 65-plussers is dit beeld enigszins anders. Zij hebben voor beide typen zorg bijna even vaak een voorkeur voor publiek gefinancierde hulp als voor informele hulp.  

Bijna een op de tien Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor hulp

Als mensen om gezondheidsredenen langdurig (extra) hulp nodig hebben dan kan bijna een op de tien Nederlanders niet terug vallen op iemand uit de sociale omgeving. Bij ouderen of mensen met beperkingen gaat het zelfs om ongeveer een op de vijf mensen. Als Nederlanders wel op iemand uit het sociale netwerk kunnen terug vallen mocht dat om gezondheidsredenen nodig zijn, dan is dat vaak de partner. Maar er zijn ook anderen, zoals vrienden, buren of familie buiten het huishouden, die (extra) hulp kunnen bieden. 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante