SCP: Een op de drie Nederlanders geeft informele hulp

15-12-2015 19:23

Mensen worden steeds meer opgeroepen om als zij hulp nodig hebben, in eerste instantie na te gaan wat hun eigen netwerk aan informele hulp kan bieden. Wanneer die hulp niet voldoende is, kunnen zij een beroep doen op ondersteuning van de gemeente. In het rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' wordt op basis van een enquête die eind 2014 is gehouden, een beeld gegeven van de informele helpers. Het gaat dan om zowel mantelzorgers die hulp geven aan iemand die zij bij de start al kennen en waarbij die hulpverlening meestal niet als keuze voelt, als vrijwilligers in de zorg die al dan niet via een organisatie ervoor kiezen hulp te geven. Informele hulp is in deze publicatie breed opgevat: niet alleen hulp bij het huishouden, persoonlijk verzorging of verpleging, maar ook emotionele steun, hulp bij vervoer, of begeleiding bij het regelen van hulp.

Uit het onderzoek blijkt dat heel veel Nederlanders elkaar helpen. Vaak gaat dat goed en doen mensen dat niet alleen voor de hulpbehoevende, maar ook omdat zij het leuk of nuttig vinden. Er zijn echter groepen die zo intensief helpen dat zij ondersteuning nodig heb ben. Lang niet iedereen krijgt die ondersteuning. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten, maar bijvoorbeeld ook voor werkgevers, thuiszorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Bevindingen

  • Ruim vier miljoen mensen (33% van de volwassen Nederlanders) gaf in 2014 mantelzorg en bijna een miljoen mensen deed vrijwilligerswerk in de zorg. Hierbij zijn ruime definities gehanteerd.
  • Informele helpers vormen een gemêleerde groep; twee derde vrijwilligers in de zorg verricht dit werk via een organisatie.
  • 11% van de werkende mantelzorgers die op werkdagen helpt , moet dagelijks of wekelijks het werk onderbreken vanwege de mantelzorgtaak.
  • Mantelzorgers van mensen met psychische of psychosociale problemen delen de hulp minder vaak met andere mantelzorgers.
  • Circa een vijfde van mantelzorgers gebruikt respijtzorg zoals dagopvang.
  • Een op de drie mantelzorgers verliest wel eens geduld. Dit komt vaker voor als zij zich door het helpen belast voelen.

Dit onderzoek is gebaseerd op ruim 7000 enquêtes met mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en welzijn en ‘niet-actieven’ die eind 2014 werden afgenomen. De rapportage is geschreven op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier de uitgebreide toelichting van de SCP op bovengenoemde punten.

Download het SCP rapport: Informele hulp: wie doet er wat?

  

 

Mezzo: De nieuwe mantelzorgcijfers vragen om vernieuwde kijk op ondersteuning

Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederland 4 miljoen mantelzorgers telt. Daarvan voelt 1 op de 10 zich zwaar belast en 1 op de 3 verliest weleens geduld. Dit komt vaker voor als zij zich door het helpen belast voelen. Deze overbelasting is te voorkomen met goede ondersteuning. Voorkomen is daarbij beter dan genezen, volgens Mezzo.

Lees verder

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante