Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

26-12-2012 12:11

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden vanaf 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1456,20 euro naar 1469,40 euro bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen.

De Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt per 1 januari 2013 verlaagd van 33,65 euro naar 28,14 euro per maand. De verlaging van de MKOB is onderdeel van de Wet uniformering loonbegrip.De cumulatie van fiscale maatregelen heeft gevolgen voor de uitkeringen die zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. De netto uitkering van AOW’ers zal tussen de 10 en de 20 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met 20 euro omhoog naar 997,02 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners AOW-gerechtigd zijn, krijgen in totaal netto bijna 20 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1362,82 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.

De ANW-uitkeringen zijn ook gekoppeld aan het netto minimumloon. Hoewel de bruto ANW-uitkeringen stijgen (met uitzondering van de halfwezenuitkering) dalen de netto ANW-uitkeringen. De netto ANW-uitkeringen dalen met 3 tot 10 euro per maand. De reden hiervoor is de stijging van het tarief van de eerste belastingschijf en de afbouw van de algemene heffingskorting.

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient iemand meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op 194,85 euro bruto per dag en op jaarbasis 50.855,85 euro. Het maximum premieloon wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op 50.853,00 euro. Per dag komt dit uit op 195,58 euro.

Alle bedragen en percentages per 1 januari 2013 staan in onderstaande bijlage.

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013


 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante