Speciale website verbindt passend onderwijs en jeugdhulp

30-05-2016 16:15

Alle kinderen hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Dat vraagt om kwaliteit en samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding.

Door de stelselwijzingen Passend onderwijs en Jeugdhulp zijn er nieuwe mogelijkheden om een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben de opdracht om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beiden hebben de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden.

Met de Onderwijsjeugd.nl willen de VNG, PO-raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd.

De verbinding onderwijs-jeugd

Waarom is een goede verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp van belang? Wat zijn de gebieden waar verbinding nodig is en hoe komt die tot stand? Antwoorden op deze vragen vind je op de vernieuwde website Onderwijsjeugd.nl.

Sommige kinderen hebben zowel vanuit het onderwijs als vanuit de gemeente hulp nodig. Deze site verbindt de twee transities en is waardevol voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpaanbieders en scholen.

Op de website www.onderwijsjeugd.nl vind je:

  • Praktische informatie over de verbinding tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp
  • Een toolbox en een overzicht van FAQ’s
  • Via deze site kun je vragen stellen aan een team van experts of rechtstreeks mailen naar info@onderwijsjeugd.nl 

Meer informatie

www.onderwijsjeugd.nl

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante