Staatssecretaris zet deur naar pgb voor verpleging van zorgverzekeraar open

25-10-2012 11:51

Ga in gesprek met de eigen zorgverzekeraar. "De Zvw staat een voorschot op restitutie niet in de weg." Dit zegt staatssecretaris Veldhuijzen in haar brief van 12 oktober, in antwoord op Kamervragen van Linda Voortman (GL) over het wegvallen van het pgb in de AWBZ voor volwassenen met een indicatie voor specialistische verpleging.

Verpleging thuis die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg behoort tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw), aldus de bewindsvrouwe. "Het gaat hier om verpleging die onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist plaatsvindt. De uitvoering hiervan is voor volwassenen geregeld in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor ernstig zieke kinderen die medisch-specialistische verpleging nodig hebben, is er een oplossing binnen de AWBZ getroffen. Als deze kinderen achttien jaar worden, dan valt de uitvoering van de aanspraak op deze verpleging onder de Zvw."

Vraag zorgverzekeraar om pgb

De staatssecretaris geeft in haar antwoord aan dat binnen de Zvw een pgb niet is uitgesloten: "Voor zorg waarop de Zvw van toepassing is, geldt de mogelijkheid van niet-gecontracteerde zorg en van restitutie van zorgkosten. De Zvw staat een voorschot op restitutie niet in de weg. Het is aan de zorgverzekeraar om die mogelijkheid, en de voorwaarden waaronder, wel of niet te bieden." Ze raadt degenen die dit betreft aan in overleg te treden met de eigen zorgverzekeraar om te bezien of er langs die weg een gewenste oplossing kan worden gevonden. 

Kinderen

Verder schrijft zij over de manier waarop deze gespecialiseerde zorg aan kinderen het beste georganiseerd kan gaan worden, dat het nieuwe kabinet hierover een beslissing zal nemen. "Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken op welke manier kan worden geborgd dat de zorg aan het kind kwalitatief zo goed mogelijk is en het gezin adequaat kan worden ondersteund."

Brief

U leest hier de PDF-bestandvolledige brief met de vragen en antwoorden.

 

Bron: Per Saldo

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante