Stand van zaken over de toekomst van de AWBZ

06-07-2012 12:56

Woensdag 4 juli debatteerde de Tweede Kamer over de stand van zaken over de toekomst van de AWBZ. Onder andere 10-uursgrens voor het pgb, scheiden wonen en zorg, en  de harmonisatie van de vervoerstarieven kwamen hierbij aan de orde .

Regelarme zorg

De Kamer is enthousiast  over de experimenten met regelarme zorg. De hoop is dat er werkelijk fundamentele veranderingen – minder  bureaucratie, minder  regeldruk -  komen die ten goede komen aan de cliënten. Het is positief dat de cliëntenorganisaties nu nadrukkelijker bij het project zijn betrokken.

Pgb: 10-uursgrens
PvdA wil alsnog de 10-uursgrens voor het persoonsgebonden budget (pgb) naar beneden bijstellen.

Scheiden wonen en zorg
Alle partijen zijn in principe  voor het scheiden van wonen en zorg.  Maar er is aangeven dat dit voor een aantal groepen heel zorgvuldig moet gebeuren. De vraag is gerezen of de maatregel niet te vroeg komt.
De intentie van de maatregel is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Maar voor aan aantal groepen gaat dat juist niet op. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking die in behandelsettings wonen of  die juist het huis uit willen. Of jongeren met psychische problematiek en zwerfjongeren. ZZP VG 3 is vrijwel door alle partijen genoemd als de groep waarbij het de vraag is of scheiden van wonen en zorg wel zo wenselijk is. Er is benadrukt dat deze mensen toezicht nodig hebben. Dat moet dus goed geregeld zijn.

Opvallend is dat niet aan de orde is gekomen of  extramuraliseren van wonen en zorg goedkoper of duurder is. Het is nog onbekend of er een soort standaardindicatie zal worden afgegeven ( vergelijkbaar met ZZP, maar dan zonder verblijf) of een indicatie op maat in functies en klassen. Als dat laatste het geval is, zou dat wel eens duurder kunnen uitpakken dan nu met ZZP’s het geval is.  De NzA, CVZ en CIZ zijn dat op dit moment aan het berekenen.

PvdA en CDA willen een soort VPT (volledig pakket thuis), maar dit is volgens de staatssecretaris nadrukkelijk niet de bedoeling.  De zorgkantoren zijn nu bezig met de contractering voor 2013 en zij contracteren nu al geen nieuwe ZZP 1,2,3 meer. In dat opzicht vindt dit debat te laat plaats.

Vervoer
Er was veel aandacht voor de harmonisatie van de vervoerstarieven. Vrijwel Kamerbreed vindt men dat mensen hun recht op dagbesteding moeten houden. Zij hebben een aanspraak op vervoer en kunnen de aanbieder daarop aanspreken. En onderzoek van de NZa heeft laten zien dat de vervoerskosten de laatste 10 jaar explosief zijn gegroeid en daar wil men een stokje voor steken. Maar wanneer aanbieders ervoor kiezen om de 150 miljoen ergens anders te bezuinigingen, is dat uiteraard ook een mogelijkheid.

Reactie staatssecretaris
Staatssecretaris  Veldhuijzen van Zanten is blij met de brede steun voor een grondige hervorming van de AWBZ.  De uitwerking van de maatregelen verwacht xij rond Prinsjesdag naar de Kamer te sturen. Voor die tijd zal zij samen met cliënten (koepels) en aanbieders om de tafel gaan en  bespreken hoe een en ander moet worden ingevuld.

 

Bron: Platform VG

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante