Start landelijk KOPP/KVO project

16-09-2016 17:35

Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG een landelijk KOPP/KVO project uit. KOPP/KVO-kinderen vormen een omvangrijke risicogroep voor psychische of verslavingsproblemen. Het doel van het project is de preventieve ondersteuning en zorg voor KOPP/KVO kinderen te optimaliseren door gestroomlijnde samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders.

Aanleiding voor het project is een brief van minister Schippers op 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer over KOPP/KVO. Kopp = Kinderen van Ouders met Psychische Problemen; KVO= Kinderen van Verslaafde Ouders.

Nederland telt op jaarbasis 577.000 minderjarige KOPP/KVO-kinderen. De kans dat deze kinderen een psychische stoornis ontwikkelen is drie tot dertien keer zo groot als kinderen die niet opgroeien met ouders met psychische of verslavingsproblemen. Gezien de omvang van de doelgroep en het verhoogde risico op problemen staat KOPP/KVO nationaal en internationaal in de belangstelling binnen de gezondheidszorg. Onderzoek toont aan dat met preventieve interventies de beschermende factoren voor het KOPP/KVO-kind versterkt kunnen worden, waardoor de kans op problemen later in hun leven kan worden gereduceerd. In ons land is al veel tot stand gebracht voor deze doelgroep, waaronder de KOPP-Richtlijn en de generieke module KOPP/KVO (in ontwikkeling). Maar hoe loopt het in de praktijk?

Rondgang
In het landelijk KOPP/KVO-project wordt een rondgang gemaakt in verschillende regio’s, waarvoor vertegenwoordigers van de ketenpartners worden uitgenodigd. Het doel van de regiobijeenkomsten is inzicht verkrijgen in de verdeling van verantwoordelijkheden rond KOPP/KVO, eventuele knelpunten in de samenwerking, de beschikbaarheid van hulpaanbod, de bekendheid met en de mate van toepassing van de richtlijn KOPP, en de mate van toepassing van de Kindcheck voor KOPP/KVO. Naast de rondgang wordt een (geupdate) handreiking voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgprofessionals en naasten ontwikkeld. Een begeleidingsgroep met landelijke vertegenwoordiging van deze partijen denkt mee.

Resultaten
Het project levert najaar 2016 een goed toegankelijke KOPP/KVO Handreiking op en een rapportage met bevindingen en aanbevelingen uit de regiobijeenkomsten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit project komt er waarschijnlijk een vervolg.

Bron: Trimbos

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante