Stemmen met een beperking: wat zijn de rechten en plichten?

20-03-2018 13:07

Op woensdag 21 maart 2018 mag iedere Nederlander van 18 jaar of ouder stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Maar welke rechten en plichten heeft het kiesrecht voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking? Zorgaanbieders en mensen met een beperking (en hun vertegenwoordigers) hebben hier soms vragen over. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Ieder(in) zetten de belangrijkste rechten en plichten op een rijtje.

In het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap staat expliciet dat personen met een beperking politieke rechten hebben. Mensen met een beperking moeten dus in staat worden gesteld hun stem uit te brengen. Daarnaast zegt het verdrag dat mensen met een beperking ondersteund mogen worden bij het uitbrengen van hun stem. De persoon in kwestie moet zelf kunnen kiezen wie deze ondersteuning biedt.

De rechten en plichten in het kort:

  • Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen.
  • De instelling overhandigt de stempas altijd aan hun cliënt.
  • De cliënt mag iemand anders voor zich laten stemmen. Een kiezer met een verstandelijke beperking kan een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven, bijvoorbeeld aan een ouder of verzorger. 
  • Hulp bij het vervoer naar het  stembureau is de verantwoordelijkheid van de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Kan de cliënt dat niet of is hij daartoe niet bereid, dan kan de instelling daarvoor zorgen. Over eventuele kosten daarvan wordt vooraf overlegd.
  • In het stembureau wordt niet gekeken of iemand zijn wil kan bepalen.
  • Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. 

Mensen met een beperking beslissen dus altijd zelf om al dan niet te gaan stemmen. Ook als degene in een woongroep bij een zorgaanbieders woont. Zorgaanbieders mogen de cliënt dan ook niet de stempas onthouden. Als de persoon niet kan gaan stemmen (bij een evident ernstige verstandelijke beperking), dient de instelling contact op te nemen met zijn of haar vertegenwoordiger.

Voor meer informatie zie de notitie in de bijlage, hier vindt u ook informatie over stemmen bij volmacht.

Stem jij ook
De website www.stemjijook.nu informeert mensen met een verstandelijke beperking over wat de Tweede Kamer doet en hoe ze kunnen stemmen. Ook worden lokale organisaties en (zorg)instellingen gefaciliteerd om voorlichting, workshops, discussies en debatten te organiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Bron: VGN

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante