Thuiswonende Wlz-cliënten ontvangen huishoudelijke hulp vanuit Wlz vanaf 2017

28-09-2016 16:21

Het Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en een modulair pakket thuis  vanaf 1 januari 2017 hun huishoudelijke hulp niet langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz.

Dit is een al langer bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is het niet mogelijk dat gemeenten automatisch een signaal van het CIZ krijgen wanneer een cliënt met huishoudelijke hulp uit de Wmo een Wlz-indicatie krijgt of vanuit de Wlz overstapt op een pgb of volledig pakket thuis. De cliënt moet deze verandering zelf aan de gemeente doorgeven, wanneer hij dit niet doet, kan het risico van dubbele verstrekking niet worden uitgesloten.

In de Wlz was met de overgang van deze groep cliënten al rekening gehouden, maar de daadwerkelijke overgang werd in 2015 en 2016 uitgesteld. De reden voor uitstel in 2015 was dat de prestatie huishoudelijke hulp nog niet door de NZa was vastgelegd in een beleidsregel en zorgkantoren deze prestatie nog niet konden inkopen. In 2016 was de prestatie wel in een beleidsregel vastgelegd, maar was het niet mogelijk om te regelen dat de gemeenten tijdig over de cliëntgegevens van deze groep konden beschikken die nodig zijn om de indicatie voor deze cliënten te kunnen beëindigen.

Onlangs bereikten het ministerie van VWS en de VNG overeenstemming met het CIZ en het CAK over de te zetten stappen om de cliëntgegevens nu wel aan de gemeenten te kunnen leveren.

Krappe planning

De planning tot aan de overheveling is zeer krap. Cliënten moeten goed en tijdig worden geïnformeerd over de verandering. Daartoe is het allereerst nodig dat gemeenten tussen 17 en 28 oktober bij het CAK een bestand aanleveren van de BSN's van cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen.

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante