Thuiswonende Wlz-cliënten ontvangen huishoudelijke hulp vanuit Wlz vanaf 2017

28-09-2016 16:21

Het Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en een modulair pakket thuis  vanaf 1 januari 2017 hun huishoudelijke hulp niet langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz.

Dit is een al langer bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is het niet mogelijk dat gemeenten automatisch een signaal van het CIZ krijgen wanneer een cliënt met huishoudelijke hulp uit de Wmo een Wlz-indicatie krijgt of vanuit de Wlz overstapt op een pgb of volledig pakket thuis. De cliënt moet deze verandering zelf aan de gemeente doorgeven, wanneer hij dit niet doet, kan het risico van dubbele verstrekking niet worden uitgesloten.

In de Wlz was met de overgang van deze groep cliënten al rekening gehouden, maar de daadwerkelijke overgang werd in 2015 en 2016 uitgesteld. De reden voor uitstel in 2015 was dat de prestatie huishoudelijke hulp nog niet door de NZa was vastgelegd in een beleidsregel en zorgkantoren deze prestatie nog niet konden inkopen. In 2016 was de prestatie wel in een beleidsregel vastgelegd, maar was het niet mogelijk om te regelen dat de gemeenten tijdig over de cliëntgegevens van deze groep konden beschikken die nodig zijn om de indicatie voor deze cliënten te kunnen beëindigen.

Onlangs bereikten het ministerie van VWS en de VNG overeenstemming met het CIZ en het CAK over de te zetten stappen om de cliëntgegevens nu wel aan de gemeenten te kunnen leveren.

Krappe planning

De planning tot aan de overheveling is zeer krap. Cliënten moeten goed en tijdig worden geïnformeerd over de verandering. Daartoe is het allereerst nodig dat gemeenten tussen 17 en 28 oktober bij het CAK een bestand aanleveren van de BSN's van cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen.

Bron: VNG

 

Terug

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante