Tijdelijke regeling persoonsgegevens op facturen Jeugdhulp

12-08-2015 16:31

Welke persoonsgegevens mogen hulpverleners en instellingen met gemeenten delen en welke niet? Om misverstanden en fouten te voorkomen, krijgt uitwisseling van persoonsgegevens een expliciete wettelijke grondslag. Voorlopig geldt een tijdelijke ministeriële regeling.

De tijdelijke regeling is bedoeld om een werkbare situatie te creëren. De regeling gaat 7 augustus in en geldt - met terugwerkende kracht - vanaf 1 januari 2015. Met de Veegwet krijgt de uitwisseling van persoonsgegevens een definitieve wettelijke grondslag.

Noodzakelijke gegevens
Gemeenten sloten met aanbieders en gecertificeerde instellingen overeenkomsten over te leveren jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Op basis hiervan sturen aanbieders facturen om de geleverde diensten betaald te krijgen.

Zonder gegevens over het burgerservicenummer en zonder aanduiding van de geleverde hulpvorm, kunnen en mogen gemeenten de rekeningen niet betalen. De gegevens zijn nodig om de rechtmatigheid van de geleverde diensten vast te kunnen stellen.

CBP
Tussen veel gemeenten en aanbieders is de facturatie de afgelopen maanden opgeschort. Dit was nadat het CBP constateerde dat de Jeugdwet onvoldoende basis biedt voor persoonsgegevens op facturen. De tijdelijke regeling lost dit probleem op. Het CBP heeft positief geadviseerd over de tijdelijke regeling. 

Tijdelijke regeling
Het gebruik van persoonsgegevens op Jeugdwet-facturen is per direct weer toegestaan. Met de tijdelijke regeling kunnen aanbieders en instellingen ervan uitgaan dat zij bij de declaratie de gegevens mogen verstrekken die zij met de gemeente zijn overeengekomen. Dit zonder in strijd te komen met het (medisch) beroepsgeheim. Voorwaarde is dat het om niet meer gedetailleerde gegevens gaat dan benoemd in de de tijdelijke regeling.

Jeugd-GGZ
De regeling sluit voor de jeugd-GGZ volledig aan bij de regels die ook al voor de volwassenen-GGZ gelden. Het CBP heeft laten weten zich in de tijdelijke regeling te kunnen vinden.

Inhoud van de regeling

  • Declaratie via het bericht JW303 (jeugdhulp) of JW321 (j-GGZ) is weer toegestaan. 
  • Declaraties buiten de standaarden om mogen maximaal de gegevens uit de JW303 en JW321-berichten bevatten, met name: BSN en productcode / DBC-hoofdgroep zijn toegestaan. 
  • Voor de j-GGZ geldt een opt-out regeling. Ouders mogen persoonsgegevens op facturen weigeren.
  • Materiële controle is niet toegestaan. 
  • Gemeenten mogen de gegevens alleen gebruiken voor facturatie en fraude-controle. De gegevensverwerking moet goed beveiligd zijn. 

Geldigheid
De regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant om het betalingsverkeer zo snel mogelijk tot stand te brengen. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2015, zodat gemeenten de declaraties die voor de inwerkingtreding zijn ingediend alsnog kunnen betalen.

Bron: VNG

Lees ook

LHV bezorgd over uitwisseling jeugdzorggegevens naar gemeenten

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante