Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: “algemene beeld is positief”

04-10-2013 16:56

In opdracht van Rijk, VNG en IPO beoordeelt de onafhankelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk de regionale transitiearrangementen die in deze periode door gemeenten worden opgesteld. Daarmee moet de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen worden gerealiseerd in 2015. Het algemene beeld is positief, aldus de commissie in haar tussenrapportage. Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) sturen de tussenrapportage vandaag naar de Tweede Kamer.

 
Prestatie van formaat

De commissie constateert dat het werken aan de regionale afspraken heeft gezorgd voor zowel een versnelling als een verdieping van het decentralisatieproces bij gemeenten, zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s). De commissie voorziet dat alle 41 jeugdzorgregio’s eind oktober een regionaal transitiearrangement aan haar zullen voorleggen. Daarnaast zal er ook een landelijk arrangement beschikbaar komen. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was voor het opstellen van de arrangementen een prestatie van formaat, aldus de commissie.

 

Aandachtspunten en risico’s

De commissie signaleert daarnaast ook een aantal aandachtspunten en risico’s, zoals de behoefte aan meer duidelijkheid over de gemeentelijke budgetten, de noodzaak van goede afspraken over betere samenwerking met zorgverzekeraars en de wens om te komen tot bestuurlijke afspraken over de frictiekosten. Ook vraagt de commissie aandacht voor de bovenregionale afspraken met aanbieders en voor de bijzondere positie van de bureaus jeugdzorg. De commissie benoemt ook een aantal aanbevelingen om de geschetste risico’s aan te pakken.

 

Volle aandacht

De genoemde aandachtspunten hebben de volle aandacht van de bestuurspartners (Rijk, IPO en VNG) en krijgen prioriteit in de aanpak en ondersteuning de komende maanden. In het bijzonder zullen zij zich richten op de vraagstuk rondom de financiën. Zij onderkennen het belang voor de gemeenten en zorgaanbieders dat helderheid over het budget nodig is om definitieve afspraken te kunnen maken, opdat continuïteit van zorg wordt gegarandeerd. Op grond van nieuwe inzichten en signalen van gemeenten lopen er gesprekken met regio’s en worden er nadere analyses uitgevoerd. Naar verwachting kan over de budgetten voor eind 2013 meer duidelijkheid geboden worden.

 

Transitieplan

Ook presenteren Rijk, VNG en IPO vandaag een geactualiseerd Transitieplan. In het plan wordt de aanpak van de transitie beschreven, met activiteiten, mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden voor de diverse partners in de transitie.

 

Bron: Rijksoverheid

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante