Tweede Kamer stemt voor pgb in de Zorgverzekeringswet

26-06-2014 13:59

Dinsdag heeft de meerderheid van de Tweede Kamer voor het pgb in de Zorgverzekeringswet gestemd. Dat is goed nieuws voor budgethouders. Ook in de Zorgverzekeringswet wordt het per 1 januari 2015 mogelijk om voor een pgb te kiezen. Met het pgb kunnen zorgvragers de regie over hun zorg behouden.

Met de introductie van het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen zorgvragers, als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, kiezen voor pgb voor persoonlijke verzorging en verpleging. Per Saldo heeft hier jarenlang hard voor gelobbyd.

 

Ook keuzevrijheid pv en vp voor mensen zónder pgb

Ook als verzekerden niet kiezen om met een pgb persoonlijke verzorging (pv) en/of verpleging (vp) in te kopen, blijft er voldoende keuzevrijheid. Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wordt weliswaar gewijzigd waardoor zorgverzekeraars zelf mogen bepalen of zij de zorg bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders vergoeden of niet. Maar persoonlijke verzorging en verpleging worden hiervan uitgezonderd, net als andere basiszorg als huisarts, verloskundige, fysiotherapie, logopedie etc. In het aangenomen amendement van CU, SGP, VVD, Pvda en D66 wordt geregeld dat  verzekerden kunnen blijven kiezen voor niet-gecontracteerde aanbieders voor verpleging en verzorging. De vergoeding blijft dan rond de 80 procent. Nieuw is wel dat verzekerden hiervoor toestemming moeten vragen bij hun zorgverzekeraar. Voor verzekeren met een restitutiepolis blijft de vergoeding bij niet gecontracteerde aanbieders voor verpleging en verzorging 100 procent.

 

Per Saldo verheugd dat pgb wettelijk wordt verankerd

Per Saldo is heel blij dat de Kamer zich voor het pgb in de Zorgverzekeringswet heeft uitgesproken. De wet is pas definitief als ook de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen. We houden u hiervan op de hoogte.

 

Voorwaarden pgb zorgverzekeraars

Nieuwe aanvragers in 2015 en bestaande budgethouders in 2016 moeten voor een pgb bij de zorgverzekeraars voldoen aan de voorwaarden van het solide pgb, die nu al gelden voor het pgb in de Awbz. Ook moeten budgethouders een budgetplan maken, waarin de keuze voor een pgb wordt toegelicht. Daarnaast moet de zorg aan één van de volgende criteria voldoen. Het moet gaan om:

  • vaste zorgverlener(s) of,
  • wisselende momenten of,
  • wisselende locaties of,
  • hulp op ongebruikelijke momenten of,
  • specifieke zorg of,
  • zorg op afroep.

 

Bron: Per Saldo

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante