Tweede levering AWBZ cliëntgegevens voor Wmo 2015 gereed

07-10-2014 20:00

Vandaag (7 oktober) zijn geactualiseerde bestanden met AWBZ cliëntgegevens van zorgkantoren en CIZ klaargezet voor gemeenten in het kader van de Wmo 2015. Gemeenten kunnen met deze gegevens de cliënten waar zij straks verantwoordelijk voor zijn zorgvuldig en gericht benaderen. De gemeenten kunnen met deze bestanden ook aan de slag om het PGB bedrag voor budgethouders die na 1 januari 2015 onder de Wmo 2015 komen, te berekenen. Dit meldt de Rijksoverheid.

De bestanden zijn samengesteld door CIZ en Vektis (namens de zorgkantoren) en bevatten een selectie van de indicatie en declaratie gegevens, op cliëntniveau. Deze tweede levering bevat ook het toegekend PGB bedrag 2014 voor de huidige budgethouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de gegevens en worden daarbij ondersteund met een toelichting (versie 2.0 update oktober) en een informatiekaart (informatiekaart gegevensoverdracht Wmo: toepassing en interpretatie van de bestanden). Er volgt op korte termijn nog een factsheet om gemeenten te ondersteunen bij de berekening voor het toe te kennen PGB bedrag 2015. In de toelichting (versie 2.0 update oktober) wordt hier ook al op in gegaan.

 

Vindplaats

Gemeenten kunnen de gegevens vinden op het beveiligde CAK-portal Porta. Alleen de gemachtigde persoon binnen de gemeente kan de bestanden vanaf vandaag ophalen en inlezen, in afstemming met de softwareleverancier.

De toelichting (versie 2.0 update oktober) is meegeleverd met de bestanden om de gemachtigde binnen de gemeenten te ondersteunen bij de interpretatie en verwerking van de bestanden.

De gegevensoverdracht bestaat uit twee zip-bestanden:

1. Cliënten begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf:

  • Bestand met identificerende en indicatiegegevens (CIZ) regulier,
  • Bestand met declaratiegegevens van cliënten met Zorg in Natura (Vektis) regulier
  • Bestand met pgb gegevens van cliënten met pgb (Vektis) regulier
  • Toelichting

2. Cliënten specifiek beschermd wonen:

  • Bestand met identificerende en indicatiegegevens (CIZ) beschermd wonen
  • Bestand met declaratiegegevens van cliënten met Zorg in Natura (Vektis) beschermd wonen
  • Bestand met pgb gegevens (Vektis) beschermd wonen
  • Toelichting

De gegevens voor Jeugd vallen buiten deze overdracht. Hier is een apart project voor ingericht. Zie www.voordejeugd.nl voor meer informatie.

 

Privacy

Gemeenten moeten de gegevens toepassen en verwerken volgens de bepalingen van de Wmo 2015 en de Wet bescherming Persoonsgegevens. Een goede beveiliging van de gegevens en het alleen toepassen van de gegevens voor het strikt noodzakelijke, zoals omschreven in de Wmo 2015, is daarbij essentieel.

 

Uitleverdata

De gegevensbestanden worden vier maal uitgeleverd aan gemeenten om zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Alle mutaties, waaronder nieuwe indicatiebesluiten en nieuwe declaratiegegevens worden op die manier gedurende 2014 bekend bij gemeenten (die telkens een compleet bestand met alle cliënten krijgen).

De twee volgende verwachte uitleverdata zijn: november 2014 en februari 2015. In het programma van eisen GO staat hoe de overdracht plaatsvindt en welke partijen daarbij zijn betrokken.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de gegevensoverdracht AWBZ-Wmo? Neem dan contact op met de helpdesk van het CAK, tel. 088- 711 48 88 (9.00 – 17.00 uur)

 

Bron: Invoeringwmo.nl

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante