Uitkomsten Kamerdebat over Ouderbijdrage Jeugdwet

11-02-2015 15:53

Gemeenten hebben per 1 januari de verantwoordelijkheid voor Jeugdhulp. De ouderbijdrage maakt daar onderdeel van uit. Vanuit diverse hoeken ontstond bezwaar tegen deze ouderbijdrage. Ook de Tweede Kamer discussieerde hierover en rondde dat debat op 5 februari af.

De Jeugdwet biedt verschillende toegangen en vormen tot verblijfshulp. Dat maakt de inning van de ouderbijdrage te complex. Bovendien is de regelgeving ingewikkeld door uitzonderingsgronden, die deels door de gemeente en deels door het CAK getoetst moeten worden. Of die ouders zelf naar voren moeten brengen.

Gemeenten

De ouderbijdrage staat in de wet en de wet moet uitgevoerd worden. Gemeenten zijn wel bezig om op een zinnige manier de uitvoeringsproblemen van de ouderbijdrage het hoofd te bieden. Op het moment dat het gemeenten meer  kost om de ouderbijdrage te innen dan het oplevert, is het logisch dat gemeenten vraagtekens zetten achter het nut ervan. 

De VNG kent de praktische bezwaren van gemeenten over de uitvoerbaarheid van de ouderbijdrage. We hebben deze bezwaren namens gemeenten overgebracht aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris van Rijn (VWS). Inmiddels heeft de staatssecretaris een onderzoek toegezegd.

Onderzoeken

De staatssecretaris handhaaft de wet, met begrip voor de positie van de Kamer. Daarom doet hij onderzoek naar de hardheidsclausule en naar de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage over de hele breedte van de jeugdzorg. De VNG wacht de uitkomsten van beide onderzoeken af en zal op basis van de uitkomsten graag met de staatssecretaris in gesprek gaan.

Gevolgen voor macrobudget

Het is aan de Tweede Kamer om een afweging te maken in hoeverre zij aan de bezwaren tegen de ouderbijdrage tegemoet wil komen. In de besluitvorming moet wel het feit betrokken worden dat bij afschaffing van de ouderbijdrage het macrobudget voor gemeenten met ruim € 26 miljoen opgehoogd moet worden. Dat bedrag is namelijk ingehouden bij de decentralisatie, als te verwachten opbrengst aan ouderbijdragen voor gemeenten.

Bron: VNG

 

Lees ook

Gemeenten weigeren deel Jeugdwet uit te voeren
In navolging van Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Zandvoort int Amsterdam voorlopig geen ouderbijdrage voor de dagbehandeling van jeugdigen. Hoewel gemeenten via de Jeugdwet hiertoe verplicht zijn, weigeren ze dit onderdeel uit te voeren.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante