Uitkomsten overleg VNG en Van Rijn over Wmo 2015

01-12-2014 10:23

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG hadden deze week een bestuurlijk overleg over de Wmo 2015. Op de agenda stond onder meer de toereikendheid van het budget voor beschermd wonen en het vraagstuk van de verdeling ervan over de gemeenten.

Besloten is:

  • In het voorjaar van 2015 te bekijken hoe de historische verdeling kan worden vebeterd. Het Rijk betrekt de VNG en de centrumgemeenten hier nauw bij.
  • Aan de hand van een analyse van realisatiecijfers van de NZa over 2014 te bekijken of het budget ggz-c moet worden bijgesteld.
 
SVB/trekkingsrecht

Afgesproken is dat de kosten voor de (ontwikkeling en) uitvoering van het pgb-trekkingsrecht via de SVB in 2015 ten laste komen van het Rijk. Met ingang van 2016 komt dit voor rekening van gemeenten: zij krijgen dan ook sturing krijgen over deze taak van het SVB. 

 
Wlz-indiceerbaren

Het kabinet besloot in oktober dat dat 'Wlz-indiceerbare' AWBZ-cliënten gebruik kunnen maken van het Wlz-overgangsrecht. In de decembercirculaire wordt de bijstelling van de budgetten Jeugd en Wmo bekend gemaakt. De feitelijke correctie per gemeente volgt in de meicirculaire van 2015.

 
HH Wlz-cliënten

De VNG stemt in met het uitvoeren van huishoudelijke hulp (HH) voor thuiswonende Wlz-cliënten door gemeenten voor maximaal 1 jaar. Uiterlijk april 2015 is bekend welk budget hiermee is gemoeid.

 

Bron: VNG

 

 

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante