Uitkomsten overleg VNG en Van Rijn over Wmo 2015

01-12-2014 10:23

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG hadden deze week een bestuurlijk overleg over de Wmo 2015. Op de agenda stond onder meer de toereikendheid van het budget voor beschermd wonen en het vraagstuk van de verdeling ervan over de gemeenten.

Besloten is:

  • In het voorjaar van 2015 te bekijken hoe de historische verdeling kan worden vebeterd. Het Rijk betrekt de VNG en de centrumgemeenten hier nauw bij.
  • Aan de hand van een analyse van realisatiecijfers van de NZa over 2014 te bekijken of het budget ggz-c moet worden bijgesteld.
 
SVB/trekkingsrecht

Afgesproken is dat de kosten voor de (ontwikkeling en) uitvoering van het pgb-trekkingsrecht via de SVB in 2015 ten laste komen van het Rijk. Met ingang van 2016 komt dit voor rekening van gemeenten: zij krijgen dan ook sturing krijgen over deze taak van het SVB. 

 
Wlz-indiceerbaren

Het kabinet besloot in oktober dat dat 'Wlz-indiceerbare' AWBZ-cliënten gebruik kunnen maken van het Wlz-overgangsrecht. In de decembercirculaire wordt de bijstelling van de budgetten Jeugd en Wmo bekend gemaakt. De feitelijke correctie per gemeente volgt in de meicirculaire van 2015.

 
HH Wlz-cliënten

De VNG stemt in met het uitvoeren van huishoudelijke hulp (HH) voor thuiswonende Wlz-cliënten door gemeenten voor maximaal 1 jaar. Uiterlijk april 2015 is bekend welk budget hiermee is gemoeid.

 

Bron: VNG

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante