UWV en MEE gaan jong gehandicapten aan werk helpen

21-11-2013 22:12

UWV en MEE Nederland gaan nauwer samenwerken om de kans op een passende baan voor jongeren met een arbeidshandicap te vergroten. Het partnership moet onder meer zorgen voor een betere overgang van school naar werk en sluit daarmee goed aan op de beoogde invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. UWV en MEE tekenden vandaag in bijzijn van staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid een convenant om de intensievere samenwerking te bekrachtigen.

Staatssecretaris Klijnsma over het convenant: 'UWV en MEE kiezen voor wat volgens mij de beste aanpak is. Al tijdens de opleiding komt de overstap naar een baan of een andere vorm van participatie in beeld. Dat is belangrijk, omdat een goede aansluiting van school en werk essentieel is en er voor zorgt dat een jongere zijn vaardigheden kan blijven ontwikkelen'.

Afspraken
UWV en MEE Nederland willen de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt soepeler laten verlopen door al tijdens de schoolperiode te inventariseren wat een leerling met een arbeidshandicap nodig heeft om te kunnen werken. Van belang is daarbij een stabiele thuissituatie te bevorderen. De partijen gaan gezamenlijk voorlichting geven aan ouders, leerlingen, werkgevers en collega's. Leerlingen worden zo beter voorbereid op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt op de nieuwe werknemer.

 

Samenwerking MEE en UWV 
MEE en UWV werken samen in de begeleiding en ondersteuning van jonggehandicapten op weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De organisaties delen hun expertise en ervaringen en vergroten zo de kansen op de arbeidsmarkt voor jonggehandicapten. Dat is extra hard nodig in het licht van de nieuwe Participatiewet. De samenwerking draagt zo bij aan de ambities van het kabinet op het gebied van arbeidsparticipatie. MEE heeft expertise over mensen met beperkingen en de ondersteuning die zij nodig hebben op verschillende levensgebieden, zoals werken, wonen, financiën, onderwijs en vrije tijd. UWV heeft expertise over de begeleiding naar werk en het toekennen van voorzieningen voor de arbeidsdeelname.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante