V&VN: mantelzorger vaak zelf hulpvrager

03-08-2016 11:35

Ruim dertig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkzorg vindt dat ze meer taken moeten overdragen dan verantwoord voor de belasting van de mantelzorger. Veel mantelzorgers zijn overbelast en lopen een groot risico om zelf ziek te worden. Zestig procent pakt wel eens taken op die niet in het zorgpakket horen om de mantelzorger te ontlasten, zoals schoonmaken. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna duizend leden van V&VN.

De zogenoemde participatiesamenleving vraagt meer inzet van mantelzorgers. Kwetsbare mensen blijven steeds vaker en langer zelfstandig wonen en hebben hierbij steun nodig van hun naasten. V&VN vroeg verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk hoe zij de rol van de mantelzorger zien. Bijna een kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk (24%) zien mantelzorgers als hulpvrager. Naast de daadwerkelijke cliënt. Francis Bolle: “de mantelzorger is dan zo overbelast dat de verpleegkundige er in feite een cliënt bij heeft.” Zorgverleners zien mantelzorgers vooral als vriend of familielid van de cliënt en zorgen ervoor dat die rol ook kan blijven bestaan. Ze proberen de mantelzorger te ontlasten. Slechts twee procent van de ondervraagden zegt de mantelzorger vaardigheden aan te leren voor de zorg van hun naasten.

Kloof
V&VN heeft begrip voor verpleegkundigen en verzorgenden die taken van mantelzorgers overnemen, maar ziet dit zeker niet als oplossing voor de overbelasting die mantelzorgers ervaren. “De vraag is of cliënten en mantelzorgers de gemeente weten te vinden voor de inzet van huishoudelijke hulp en de inzet van vrijwilligers. Er bestaat een kloof tussen de hulp die cliënten in de wijk nodig hebben en de ondersteuning die gemeenten aanbieden. Het kan niet zo zijn dat de wijkverpleging deze kloof moet dichten,” zegt Francis Bolle. “Als wijkverpleegkundigen bij een cliënt huishoudelijke of andere hulp indiceren moeten gemeenten dat serieus nemen.” V&VN vindt dat verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd moeten krijgen om mantelzorgers te helpen de juiste ondersteuning te krijgen voor de zorg van henzelf en hun familielid.

Hoewel het contact met mantelzorgers voor zorgverleners onderdeel is van hun dagelijks werk, geeft ruim een derde van de ondervraagden aan dat er geen tijd beschikbaar is voor contact met mantelzorgers. 42 procent krijgt geen scholing om het contact en de communicatie met mantelzorgers goed te laten verlopen. Een digitaal systeem zou behulpzaam kunnen zijn in het contact tussen zorgverleners en mantelzorgers. Toch krijgt 66 procent krijgt geen digitaal systeem aangeboden om overleg met mantelzorgers mogelijk te maken.

Kwaliteitstandaard
V&VN wil verpleegkundigen en verzorgenden handvaten bieden om mantelzorgers te ondersteunen. Daarom schrijft de beroepsvereniging een kwaliteitstandaard die beschrijft hoe formele en informele zorg op elkaar kan worden afgestemd. Uiteraard betrekt V&VN verpleegkundigen en verzorgenden maar ook cliënten en hun mantelzorgers bij het opstellen van de kwaliteitsstandaard. Belangrijk is dat zorgverleners preventief kunnen handelen om overbelasting te voorkomen.

Bron: V&VN

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante