Van Rijn en Teeven willen dat inkoop jeugdzorg snel geregeld is

01-11-2014 11:20

Van Rijn en Teeven willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten hebben gerapporteerd aan de VNG over de stand van zaken. Bijna de helft van de gemeenten is voor 1 november gereed, de rest in november zelf. Voor gemeenten die hebben aangegeven eind november klaar te zijn, stellen de staatssecretarissen een verscherpt regime in werking dat strak is gericht op definitief maken van afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders in november. Van Rijn en Teeven doen een beroep op aanbieders om in alle gevallen mee te werken, goed inzicht te verschaffen in gegevens en redelijke voorstellen in te dienen.

 

Verscherpt regime

Voor de gemeenten die pas eind november klaar denken te zijn, geldt dat ze komende week met een stappenplan duidelijk moeten maken hoe ze dat gaan regelen. Gemeenten en aanbieders worden op basis daarvan zo nodig dagelijks gevolgd en aangesproken of de lopende contractbesprekingen in strak tempo tot een goed einde worden gebracht.

 

Continuïteit van zorg

Van Rijn: "Ik heb waardering voor het grote werk dat is verzet door gemeenten en aanbieders. Op 1 januari moet alle jeugdhulp overal geregeld zijn en op basis van de huidige stand van zaken hebben we daar vertrouwen in. Dat sommige gemeenten en aanbieders er in dit ingewikkelde proces nog niet in geslaagd zijn contracten af te ronden begrijp ik. Dus we gaan er samen - gemeenten, aanbieders en Rijk - alles aan doen om te zorgen dat het overal klaar is deze maand. Zodat bovenop de al bestaande wettelijke en praktische garanties voor de continuïteit van zorg voor kinderen ook de contractuele garanties goed zijn geregeld. Iedereen die nu zorg ontvangt, krijgt die in 2015 ook."

 
Geen andere keuze

Teeven: "Noch het Rijk, noch de gemeenten willen dat het instrument van in de plaats stelling wordt ingezet. Maar als we in een situatie terechtkomen dat een gemeente niet klaar is in november hebben we gewoon geen andere keuze dan het starten van de procedure. Kinderen en gezinnen die het nodig hebben moeten overal in Nederland kunnen rekenen op jeugdhulp."

 

In de plaats stelling procedure

Mochten er toch gemeenten zijn die het in november niet afgerond krijgen dan start een in de plaats stelling procedure. Het Rijk kan dan de inkoop overnemen, namens de gemeente met geld van de gemeente, en regelen dat alles gereed is als de Jeugdwet in werking treedt op 1 januari 2015.

 

Documenten en publicaties

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante