Van Rijn: Herstel Intramurale herstelzorg

07-02-2014 14:40

Per 1 januari 2014 is (in het kader van de extramuralisering) de AWBZ-aanspraak op zorgzwaartepakket (ZZP) Verpleging en Verzorging 03 voor nieuwe cliënten komen te vervallen. Het extramuraliseren van verblijfszorg in 2013 en 2014 vormt een uitwerking van de maatregel die in het voorjaar van 2012 in het begrotingsakkoord 2013 is aangekondigd. Dit sluit aan bij de maatschappelijke trend dat veel mensen er voor kiezen thuis te blijven wonen. In veel gevallen kunnen gemeenten, thuiszorg en curatieve eerste lijnszorg bij cliënten extramurale zorg aan eigen huis leveren.  

 

Intramurale herstelzorg

ZZP V&V 03 werd de afgelopen jaren ook zo’n 700 keer per maand door transferverpleegkundigen ingezet voor intramurale herstelzorg in een verzorgingshuis na een ziekenhuisopname. Deze mogelijkheid was uitgewerkt in een standaardindicatieprotocol voor transferverpleegkundigen. Het gaat om cliënten met een kortdurende (intensieve) zorgvraag, als gevolg van verzwakking na operatie c.q. ziekenhuisopname. Bij deze vaak alleenstaande cliënten is zoal sprake van een status na een fractuur, longproblemen of een hartoperatie, waardoor zij gedurende een periode van 6 tot 12 weken niet zelfredzaam zijn bij hun dagelijkse activiteiten (ADL). Het betreft hier nadrukkelijk een andere groep cliënten dan bedoeld bij het beleid rondom de extramuralisering, aldus Van Rijn. Bij cliënten die na ziekenhuisopname moeten herstellen is namelijk geen sprake van ‘langer thuis wonen’, maar van ‘tijdelijk niet thuis kunnen zijn’.   

 

Continuïteisprobleem

Van Rijn geeft in de brief aan de Kamer aan dat - op basis van gesprekken met de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en branchevereniging ActiZ -  er ongeveer 400 cliënten per maand na ontslag uit het ziekenhuis een continuïteitsprobleem in de zorgverlening zou kunnen ontstaan. Zorgorganisaties hebben diverse stappen gezet in het opzetten van nieuw zorgaanbod. De verwachting is dan ook dat een groep van ca. 300 cliënten per maand wel naar huis kan worden ontslagen omdat er sprake is van mantelzorg die samen met de professionele zorgverleners de benodigde zorg aan de cliënt thuis kan bieden.

 

Per half februari weer intramurale herstelzorg

Van Rijn acht het niet wenselijk dat cliënten langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis zijn opgenomen of dat cliënten geconfronteerd worden met voor hen hoge kosten voor alternatieve vormen van intramurale herstelzorg. Hieromtrent heeft Van Rijn besloten om voor die cliënten waarbij de zorg na ziekenhuisopname thuis niet afdoende kan worden geregeld in het jaar 2014 de mogelijkheid tot tijdelijke opname in een AWBZ-instelling in verband met herstelzorg opnieuw te accommoderen. Over de inrichting van deze oplossing is Van Rijn nog in gesprek met de betrokken partijen (CIZ, CVZ, ZN, NZa, V&VN, ActiZ en BTN). Van Rijn geeft wel expliciet aan dat transferverpleegkundigen per half februari aanstaande weer intramurale herstelzorg vanuit de AWBZ kunnen inzetten.  

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante