Van Rijn: 'Informele zorg onvervangbaar'

20-09-2014 10:50

De informele zorg is onvervangbaar. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en vult professionele zorgverlening op een unieke manier aan. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij de in ontvangstname van de toekomstagenda van de informele zorg en ondersteuning.

Van Rijn: “Mantelzorgers en vrijwilligers verhogen de kwaliteit van leven op een manier die we - ondanks alle zorg die in Nederland kunnen organiseren - op geen enkele manier kunnen vervangen. De kus van een naaste, de aandacht van een bekende, het is van zo veel waarde.”

 

Hervorming langdurige zorg

Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid in de samenleving vormt samen met het verbeteren van de kwaliteit en de houdbaarheid hét motief van de hervorming van de langdurige zorg. Informele zorg komt altijd in aanvulling op, maar nooit in plaats van professionele zorg. Het is nooit verplicht.

 

Brede samenwerking

Bij de totstandkoming van de agenda werkte het ministerie samen met VNG en de organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgers (Mezzo, de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Het Rode Kruis, Kerk in Actie, Humanitas, Present, de Zonnebloem, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland), en MEE Nederland), de aanbieders van zorg (GGZ Nederland, MOgroep, BTN, VGN, Actiz) en de organisaties van professionele zorg (VenVN, LHV, Verenso en NVMW).

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante