Van Rijn: invoering gewijzigde Wmo per 2015

01-02-2013 19:13

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS laten weten dat de invoeringsdatum van de overheveling van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo niet per 1 januari 2014 gebeurt. Hij reageerde daarmee op een brief met planning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 25 januari 'Rijksbreed Wetgevingsprogramma', waarin abusievelijk nog een oude geplande invoeringsdatum was opgenomen. Dit impliceert dat de overheveling van de begeleiding per 1 januari 2015 plaatsvindt (zoals eerder gesteld).

 

Met de brief en bijgaande planning heeft Veiligheid en Justitie een overzicht willen geven van alle wetsvoorstellen waar meer dan 50 miljoen mee gemoeid is. Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) merkte op dat voor de decentralisatie van de extramurale begeleiding (de wijziging van de Wmo) 1 oktober 2013 als geplande inwerkingtreding in het overzicht stond. Zij twitterde daar 29 januari jl. uitgebreid over.

Het antwoord van Van Rijn impliceert dat de overheveling per 1 januari 2015 (zoals eerder gesteld) plaatsvindt.
Van Rijn in zijn antwoord: 'Naar verwachting zal ik in maart [half maart red.] de Kamer kunnen informeren over de beleidsvoronemens en de consequenties voor het wetgevingstraject rond de Wmo.' Hij zal de Kamer dan meedelen of het wetsvoorstel wordt ingetrokken of gewijzigd.

Brief aan de Tweede Kamer

 

Bron: VGN

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante