Van Rijn: 'Maak het mantelzorger makkelijk'

24-06-2015 17:49

Mantelzorgers moeten zo min mogelijk problemen ondervinden bij het verlenen van zorg aan hun dierbaren. Daarom moeten zij door de gemeenten beter worden betrokken bij het organiseren van de zorg en volledig op de hoogte worden gebracht van mogelijkheden die er zijn tot ondersteuning.

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in zijn voortgangsrapportage Informele zorg aan de Tweede Kamer. Van Rijn: 'Mantelzorg is soms heel zwaar. Daarom moeten we alles uit de kast halen om het voor hen iets makkelijker te maken. Dat begint met goed informeren over alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning die er zijn in een gemeente. Maar ook zorgen dat mantelzorgers altijd een volwaardige plek aan tafel hebben als het gaat over de zorg voor hun dierbaren, of dat nu thuis of in een instelling is.'

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. De signalen van mantelzorgers die - bijvoorbeeld bij Mezzo - binnenkomen, benadrukken het belang van toegankelijke respijtzorg. Daarom heeft de staatssecretaris met Mezzo afgesproken de bestaande respijtwijzer te verbeteren. Mantelzorgers krijgen op die op een eenvoudige manier zicht op de respijtmogelijkheden die er in hun omgeving zijn.

Informeer mantelzorger over beschikbare ondersteuning

Het ministerie van VWS helpt samen met de VNG gemeenten bij het betrekken van mantelzorgers bij de organisatie van de zorg voor hun dierbaren. Gemeenten geven daarbij zelf aan waar hun knelpunten zitten en waar zij hulp bij nodig hebben. De VNG heeft in kaart gebracht dat gemeenten goed op weg zijn met het betrekken van mantelzorgers bij het aanbieden van zorg, maar dat het altijd beter kan. Daarom heeft Van Rijn wethouders opgeroepen mantelzorgers te betrekken en te informeren over de ondersteuning die voor hen beschikbaar is. Mezzo heeft daarnaast zes regionale adviseurs die in het land actief zijn en gemeenten gevraagd en ongevraagd advies geven.

Zorgverlof

Het kabinet verruimt per 1 juli het zorgverlof. Dan is ook mogelijk om vrij te nemen om voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of bekenden te zorgen. Tijdens dat verlof krijgt de werknemer minstens 70 procent van het salaris betaald. Een publiekscampagne om mensen hierover te informeren is in volle gang.

Hervorming langdurige zorg

De voortgangsreportage borduurt voort op 'Versterken, verlichten, verbinden'. De inzet van Van Rijn op het gebied van informele zorg kan niet los worden gezien van de hervorming van de langdurige zorg. Het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers en het verbeteren van hun ondersteuning zijn vanaf begin af aan belangrijkste pijlers onder de hervorming.

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante