Van Rijn onder indruk van slimme zorgwoning Gorredijk

30-08-2015 12:31

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft zich onder de indruk getoond van 'Fijn wonen', het woon-zorg initiatief dat hij afgelopen week in het Friese Gorredijk bezocht. Deze woning is toegerust op een (toekomstige) zorgvraag van bewoners, wekt z'n eigen energie op en kan simpel worden uitgebreid met een gelijkvloerse badkamer of slaapkamer.

'Tussen zorg in een instelling en zorg thuis is nog een wereld te winnen. En dat is precies wat deze woning doet: het combineert de voordelen van thuis wonen mét de goede zorg die nodig is om bewoners hier - zolang zij dat willen en kunnen - te laten wonen. Bovendien zijn de aanpassingen overzichtelijk voor bewoners, een grote pré.'

Langer thuis wonen

Nederlanders worden ouder en blijven langer gezond. Ze wonen daarbij steeds langer zelfstandig in hun eigen huis. De hervorming van de zorg speelt daarop in. Langer thuis wonen vraagt om samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, woningcoöperaties en cliëntorganisaties werken samen aan nieuwe woonvormen en concepten. Gorredijk is daar een mooi voorbeeld van.

Zie ook: Kamerbrief over de voortgang van de Transitieagenda langer thuis wonen

Volgen vanuit praktijk

Van Rijn bezoekt de komende maanden tientallen locaties in Nederland om te zien hoe de decentralisaties van de zorg in de praktijk verlopen en welke initiatieven daarbij ontstaan. Van Rijn: 'Het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente was niet het doel, maar het middel om te komen tot betere zorg, dicht bij mensen. Daarom ben ik de komende tijd met drie vragen op de werkvloer te vinden: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe maken we een einde aan de administratieve lasten waar iedereen in de zorg genoeg van heeft?

Hervorming langdurige zorg

De overheveling van lichte zorg en ondersteuning is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren. Dat gebeurt door in de Wmo 2015 bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging in de zorgverzekeringswet. Mensen met een zware zorgvraag vinden zekerheid in de Wet langdurige zorg.

Bron: Ministerie van VWS

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante