Van Rijn, Teeven, VNG, zorgaanbieders maken waarborgen voor specialistische jeugdzorg in 2015

24-09-2014 11:54

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ), Vereniging Nederlandse Gemeenten en zorgaanbieders werken aan een praktische oplossing om te voorkomen dat specialistische jeugdzorg in de knel komt. Daarmee moet gewaarborgd worden dat specialistische jeugdhulp beschikbaar is in 2015 voor de kwetsbare kinderen die het nodig hebben.

Alle betrokken partijen onderstrepen dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot bovenregionale inkoop van deze specialistische zorgfuncties. Bovenregionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden van ongeveer 1 miljoen inwoners liggen daarbij voor de hand. Over de praktische uitwerking daarvan zijn afspraken in de maak, net als over begrenzing van de kortingen voor deze functies in 2015 en financiële steun via de Transitie Autoriteit Jeugd als de betreffende functies ondanks de afspraken in de problemen komen. De afspraken worden deels vastgelegd in de invoeringswet van de Jeugdwet.

De afspraken richten zich onder andere op residentiële jeugdzorg in een open en gesloten setting waar kinderen onderdak, onderwijs en een behandeling krijgen en delen van de specialistische licht verstandelijk gehandicaptenzorg en specialistische jeugd geestelijke gezondheidszorg. Zoals ook gedwongen opnames, traumazorg en verslavingszorg.

 

Vliegende start

De voortgang van de gemeenten wordt strak gevolgd vanuit Rijk en VNG. Duidelijk is dat er keihard wordt gewerkt door gemeenten om de jeugdhulp in elke gemeente een vliegende start te laten maken op 1 januari 2015. Dat wil niet zeggen dat alles overal volgens schema loopt. Waar gemeenten achterlopen zijn vanuit Rijk en VNG ondersteuningsteams ingezet en wordt aan wethouders gevraagd te verduidelijken hoe zij alles op tijd gereed zullen hebben. Als een gemeente niet op tijd duidelijk kan maken dat het goed komt, worden vanuit het Rijk bestuurlijke stappen ondernomen om dit alsnog te regelen. Om te voorkomen dat de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen in de knel komt.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante