Van Rijn: ‘verzorging en verpleging in 1 hand’

06-11-2013 22:12

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in 1 hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit maakt hij vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen krijgen hierdoor verzorging en verpleging uit 1 hand. Ze hoeven hiervoor dus niet naar twee loketten. Het deel van verzorging dat samenhangt met begeleiding en ondersteuning wordt naar gemeenten overgeheveld.

 
Samenhang verzorging en verpleging

Uitgangspunt voor de positionering van verzorging is de zorginhoudelijke samenhang. Uit cijfers blijkt dat 84% van de mensen die nu verzorging krijgt een lichamelijke aandoening heeft. Deze groep maakt ook het meest gebruik van verpleging, 87% van het totaal aantal cliënten. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen waarbij de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren en die intensief te maken hebben met de huisarts en/of het ziekenhuis.

 
Nieuwe aanspraak ‘wijkverpleging’

De staatssecretaris kondigt in zijn brief één integrale aanspraak wijkverpleging aan. Mensen hebben straks via deze nieuwe aanspraak recht op verpleging en verzorging in samenhang vanuit de Zvw. Het gaat meestal om lijfgebonden medische zorg die voortvloeit uit een ziekte, een aandoening of een beperking. Hierdoor wordt samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen versterkt waardoor mensen langer thuis kunnen blijven. Op dit moment werkt het CVZ samen met veldpartijen de aanspraak wijkverpleging verder uit.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen in hun dagelijks leven.

 
Samenwerking gemeenten en verzekeraars

De staatssecretaris wil een veel sterkere lokale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijk belang om de mensen die langer thuis willen wonen passende zorg en ondersteuning te bieden. Burgers mogen geen last hebben van discussies over wie wat betaalt. Door een goede samenwerking ontstaat er voor de burger een samenhangend pakket van ondersteuning, wijkverpleging en behandeling.

 
Documenten en publicaties

 

Bron: Rijksoverheid

 

Gerelateerde nieuwsberichten

 

Terug

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante