Van Rijn vraagt Kamer om spoedbehandeling wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER

27-01-2014 14:09

Van Rijn heeft 27 januari 2014 een brief aan de Tweede Kamer geschreven om het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel 'afschaffing algemene Wtcg-tegemoetkoming en CER-uitkering' te motiveren.
 

Het wetsvoorstel heeft als doelstelling dat  burgers met chronische aandoeningen of beperkingen die ondersteuning nodig hebben beter worden bereikt dan in de huidige situatie het geval is. Met het voorstel is tevens een ombuiging van middelen gemoeid. Gemeenten krijgen de kans om maatwerk te gaan leveren aan burgers. Het voorstel is in de Begrotingsafspraken 2014 aangepast, hetgeen heeft geleid tot een vertraging in de behandeling.   

De uitvoerende partijen kunnen pas na behandeling van het wetsvoorstel door de Kamer vaststellen of ze al dan niet werkzaamheden voor 2014 moeten verrichten. In het wetsvoorstel is voorzien dat gemeenten vanaf 2014 een (beperkt) budget beschikbaar krijgen om te verstrekken aan burgers met een chronische aandoening of beperking die meer ondersteuning nodig hebben. Dat budget neemt toe vanaf 2015.

Duidelijkheid is gewenst voor burgers. Gemeenten moeten de tijd krijgen voor de voorbereiding en de tijdige verstrekking aan hun burgers. Voor  een deel van het budget ook al in 2014. De uitvoerende partijen van de huidige regelingen moeten weten of zij de regelingen daadwerkelijk kunnen stoppen.   

Het wetsvoorstel voorziet in terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014 voor de onderdelen die de afschaffing van de algemene Wtcg-tegemoetkoming en de CER-uitkering regelen. Het is voor de duidelijkheid richting burgers, het CAK en de andere uitvoerende partijen van belang dat die onderdelen zo snel mogelijk in werking treden waardoor de periode van de terugwerkende kracht zo kort mogelijk is.

Een deadline van 1 juli 2014 voor de behandeling door de Kamer leidt met name voor de CER-uitkeringen over het jaar 2014 tot problemen voor de uitvoerende partijen. Het CAK zou die uitkeringen namelijk nog in 2014 moeten vaststellen en uitbetalen.  Al met al is het daarom wenselijk dat de Kamer het wetsvoorstel voor 19 maart 2014 behandelt.

 

>>  Download "Kamerbrief over Rijksbreed wetgevingsprogramma"

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante