Van Rijn wil verankering pgb in nieuwe Awbz, Wmo én Zvw

09-01-2014 15:28

Staatssecretaris Van Rijn sprak vandaag met budgethouders, vertegenwoordigers en begeleiders. "Om te snappen wat de problemen zijn en waar we op moeten letten bij de hervorming van de langdurige zorg."

Dit gesprek werd georganiseerd door Per Saldo. Een vervolg op de toezegging van de staatssecretaris op de Algemene Ledenvergadering in september 2013. De budgethouders die hun verhaal konden vertellen, waren zorgvuldig uitgekozen, zodat uit zoveel mogelijk doelgroepen zoveel mogelijk praktijkervaringen op

 

Kwaliteit

Al had iedere spreker maar kort de tijd om zijn of haar punt te maken, ze slaagden er allemaal erg goed in. Daar waar Van Rijn meer over wilde weten, stelde hij vragen. Bijvoorbeeld over het punt van 'kwaliteit van zorg', hoe bepaal je die? "Het gaat in de eerste plaats om kwaliteit van leven", zei een van de aanwezige moeders treffend. "Als dat ontbreekt heb je niets aan hoge kwaliteit zorg." Vervolgens kwamen in de vaak zeer indringende verhalen alle punten die het pgb zo aantrekkelijk maken aan de orde: zorg op afroep, op flexibele tijden, op andere plaatsen, met zorgverleners die door de budgethouder of zijn vertegenwoordiger zelf zijn geselecteerd en zijn ingewerkt. Met name over dit laatste punt vroeg de staatsecretaris door. Hem werd duidelijk gemaakt dat niet alleen voor mensen met autisme, maar zeker ook voor anderen, het vertrouwen in de zorgverlener erg belangrijk is. Een zorgverlener die precies weet welke handeling hij wel of niet moet verrichten op welk moment.

 

Juiste beoordeling

Een ander algemeen punt van zorg dat erg onder budgethouders leeft, werd aan de staatssecretaris voorgelegd. Zal straks, bij invoering van de nieuwe wetgeving, de individuele zorgvraag wel goed beoordeeld gaan worden en de waarde van het pgb daarbij worden meegenomen?

Ervaringen tot nu toe leren dat gemeenten erg gericht zijn op toekenning van goedkope zorg. Gaan gemeenten wel begrijpen welke zorg iemand werkelijk nodig heeft? Een budgethouder die als vrijwilliger in zijn gemeente werkt kreeg te horen dat de gemeente niet eens naar zijn indicatie, die eind december 2014 verloopt, zal gaan kijken. 

Ook wat betreft de zorgverzekeraars kreeg Van Rijn een praktijkverhaal te horen waaruit bleek dat de betreffende zorgverzekeraar, ondanks aantoonbare zorgbehoefte, niet wilde meewerken aan het verstrekken van een pgb voor specialistische verpleging.

Daarnaast deelden budgethouders die hun zorg zullen blijven krijgen via de nieuwe Awbz, de Wet langdurige zorg, hún zorg: blijft de in te kopen zorg wel betaalbaar, is de toekenning bijvoorbeeld wel genoeg om wonen in een wooninitiatief mogelijk te maken?

 

Zorg op maat bij één loket

Van Rijn geeft meerdere keren aan dat de verhalen die hij hoort, erg aansluiten bij zijn plannen. Minder indicatiedruk, meer zorg op maat: "Dat betekent dat iedereen precies de zorg moet krijgen die hij nodig heeft in zijn situatie en dat het in wezen niet uitmaakt uit welke wet die zorg wordt bekostigd." Hiermee lokt de staatssecretaris veel reacties uit, want daar zit juist de grootste angst van budgethouders: gaat dat dan wel goed gebeuren? Per Saldo benadrukt haar al veel langer bestaande idee van één loket, waar iedereen met zijn zorgvraag naar toe kan gaan, zonder zich zorgen te hoeven maken uit welk potje het betaald moet gaan worden.

 

Stof tot nadenken

Alle verhalen geven de staatssecretaris, en met hem de aanwezige ambtenaren, veel stof tot nadenken. Daarnaast stelt Van Rijn voor om samen met Per Saldo te gaan kijken, hoe het solide pgb naar gemeenten en zorgverzekeraars op een positieve wijze verder uitgedragen kan worden. Van Rijn: "Waar we veel last van hebben, en wat we met elkaar de wereld uit moeten helpen is het fraudeverhaal." Dat gaat ten koste van alle positieve ervaringen, die ook wat hem betreft te weinig aandacht krijgen. Het siert deze staatssecretaris dat hij zich er niet door laat weerhouden en vasthoudt aan zijn plannen om in alle drie de wetten - Wet langdurige zorg, Wmo én Zorgverzekeringswet - een vorm van persoonsgebonden financiering te verankeren. Een positief streven waar alle budgethouders hem veel

 

Bron: Per Saldo

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante