Veel vragen over langdurige zorg tijdens Kamerdebat

11-06-2013 16:04

De plannen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) om de langdurige zorg (AWBZ) te hervormen, riepen veel vragen op in de Tweede Kamer. Dat bleek maandag 10 juni tijdens het Kamerdebat over de plannen om de langdurige zorg (AWBZ) te hervormen. De Kamer debatteerde de hele dag op de hoofdlijnen over de toekomst van de langdurige zorg.

De oppositiepartijen maken zich zorgen en hadden veel vragen voor de staatssecretaris. Een overzicht van punten opgesteld door VGN

 
Thuiswonende kinderen met zware zorgbehoefte

Elke partij vroeg aandacht voor die groep kinderen met ernstige (vaak meervoudige) beperkingen die nog thuis woont. Overdag gaat deze groep vaak naar specialistische kinderdienstencentra, ze krijgen zorg thuis en maken gebruik van het kortdurend verblijf (‘logeren’). De ChristenUnie, CDA, D66, PvdA, en SGP pleitten in het debat voor het behoud van die zorg en het kortdurend verblijf voor deze groep in de kern-AWBZ. De VVD drong aan op een proeftuin voor kortdurend verblijf. De staatssecretaris gaf in zijn reactie aan dat hij zorgvuldig wil kijken waar specifieke groepen, zoals deze kinderen en het kortdurend verblijf het beste geborgd zijn. Ondanks opnieuw aandringen op een toezegging van partijen, bleef de toezegging om deze groep in de kern-AWBZ te houden uit.

 

Behoud dagbesteding

Ook het verankeren van dagbesteding in de Wmo kwam als nadrukkelijke eis in het debat naar voren. De ChristenUnie, GroenLinks, maar ook bijvoorbeeld de 50plus partij brachten dit in hun inbreng expliciet naar voren. De staatssecretaris heeft hier geen toezegging op gedaan.

 

Gevolgen stelselwijzigingen

De Kamerleden maken zich ook zorgen om de gevolgen van de stelselwijzigingen voor de werkgelegenheid. De PvdA vroeg bijvoorbeeld naar de regierol die de staatssecretaris gaat voeren rondom grote werkgelegenheidsgevolgen (ontslagen). De staatssecretaris beloofde een arbeidsmarkteffectrapportage en daarnaast om samen met werkgevers en werknemers sectorplannen uit te werken.

 

Administratieve lasten

Een algemene roep van de Kamer was de vraag hoe de staatssecretaris deze zorghervorming aangrijpt om de regeldruk ook echt minder te maken. Er werd de oproep gedaan om vooral ook aan te sluiten bij de voorbeelden van instellingen die met weinig overhead goede zorg leveren. De staatssecretaris erkende dat dit een belangrijke uitdaging is en neemt dit mee in zijn uitwerking van de wetsvoorstellen rondom de nieuwe kern-AWBZ en de Wmo.

 

Transitieplan

De VGN heeft, net als andere veldpartijen, aangedrongen op een zorgvuldig transitieplan. Deze oproep werd herhaald in het debat en leidde tot de toezegging van de staatssecretaris dat dit plan er voor de zomer komt. De rol van hem daarbinnen wordt besproken in de bestuurlijke regiegroep, waar onder andere de VGN in is vertegenwoordigd. In dit plan krijgen proeftuinen, de uitwerking van de financiering een belangrijke rol. 

 

Nieuwe kern-AWBZ

Rondom de specifieke invulling van de nieuwe-kern AWBZ heeft de staatssecretraris niet veel toelichting gegeven. Hij herhaalde dat er een strenge toegangspoort komt (mogelijk door het CIZ) en dat hij daarna meer ruimte voor de professional wil geven om (samen met de cliënt) tot maatwerk te komen. Er komt bijvoorbeeld een nieuw voorstel om hoe met zorgplannen moet worden omgegaan. 

 

Bron: VGN

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante