Veranderingen regelingen en voorzieningen per 1 juli 2015

01-07-2015 15:17

Een overzicht van wijzigingen op het gebied van regelingen en voorzieningen die per 1 juli 2015 worden doorgevoerd

Vaste baan na 2 jaar tijdelijke contracten

Werkt u minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen uw tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten. In de zogeheten ketenbepalingen staat wanneer uw tijdelijke contract verandert in een vast contract.

Verandering WW

Ontvangt u langer dan 6 maanden een WW-uitkering? Dan bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht om elke baan aan te nemen. Het niveau of salaris van een baan mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren.

Werkt u vanuit de WW? Dan geldt vanaf 1 juli 2015 de inkomensverrekening. U mag dan van elke verdiende bruto euro 30% zelf houden. Hierdoor loont het om vanuit de WW aan het werk te gaan. Deze aanpassing van de WW geldt niet wanneer u al voor 1 juli een WW-uitkering had.

Transitievergoeding bij ontslag

Werkt u 2 jaar of langer bij een bedrijf? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vergoeding als u wordt ontslagen. U krijgt maximaal € 75.000, of 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. Deze transitievergoeding moet de overgang naar ander werk vergemakkelijken. De regeling geldt ook als na 2 jaar uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. Voor 50-plussers geldt een andere berekening. Zij krijgen voor de dienstjaren vanaf hun vijftigste een hogere vergoeding.

Uitkeringen omhoog

Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.501,80 naar €1.507,80 bruto per maand. Download "Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015" 

Kostendelersnorm voor nabestaandenuitkering

Als uw partner is overleden, krijgt u uit de Algemene nabestaandenwet een uitkering. Vanaf juli gaat de kostendelersnorm voor deze uitkering gelden. De uitkering is lager als er ook iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis woont. Het idee is dat deze kostendeler kan meebetalen aan het levensonderhoud, zodat de uitkering omlaag kan.

Huursverhoging

Huurders van sociale huurwoningen kunnen per 1 juli weer een inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten. De overheid bepaalt elk jaar met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen.

Uitbreiding zorgverlof

Zorgt u voor een zieke buur, vriend of huisgenoot? Dan kunt u daarvoor vanaf 1 juli 2015 zorgverlof aanvragen. Eerder was zorgverlof alleen mogelijk bij een levensbedreigende ziekte van uw kind, partner of ouder. Lees meer over procedure, duur en gevolgen salaris omtrent het opnemen van zorgverlof.

Belastingdienst betaalt alleen nog op rekening met naam

Krijgt u geld van de Belastingdienst? Vanaf 1 juli stort de fiscus toeslagen of uw belastingteruggaaf alleen nog op een rekeningnummer met uw eigen naam. Kan de Belastingdienst niet vaststellen of de rekening de juiste naam heeft, dan krijgt u geen geld. De maatregel moet fraude met belastingen en toeslagen voorkomen.

Rolstoelvriendelijk bouwen

De hoofdingang van nieuwe publieke gebouwen moet vanaf 1 juli 2015 altijd toegankelijk zijn voor rolstoelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetbalstadions, bioscopen en theaters. Ook moet 80% van de binnenruimte rolstoeltoegankelijk zijn. Voor winkels is dat 60%.

Nieuwe regels online verkoop medicijnen

Vanaf 1 juli 2015 gelden voor het online aanbieden van medicijnen extra regels. Aanbieders van medicijnen die online handelen moeten zich aanmelden bij de overheid (het CIBG) en een speciaal logo op hun website zetten.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante