Vermogens- en inkomenstoets bij aanvraag Wmo-voorziening verboden

28-11-2013 13:19

Gemeenten mogen voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Dat blijkt uit drie uitspraken die de Centrale Raad van Beroep gisteren heeft gedaan.

Een vrouw die bij haar dochter is gaan wonen omdat ze verzorging nodig heeft, kreeg van de gemeente te horen dat zij de kosten van de huishoudelijke hulp zelf kan dragen. Ze heeft een vermogen van 50.000 euro en kan de kosten van levensonderhoud delen met haar dochter, redeneerde de gemeente. Een andere gemeente weigerde een traplift omdat de aanvrager een inkomen van 27.000 en een vermogen van 270.000 euro had. Een derde zaak was aangespannen door een echtpaar dat niet werd toegelaten tot de Regiotaxi.

Ondersteuning

Gemeenten mogen rekening houden met de eigen verantwoordelijkheid van de burger als ze moeten beoordelen of zij hun eigen ondersteuning kunnen organiseren. Heeft iemand bijvoorbeeld verzekeringsgeld ontvangen na een ongeluk waardoor hij hulpbehoevend is geworden of had hij al speciale voorzieningen in een huis dat hij heeft verkocht, dan mag dat meegewogen worden.

Dat betekent echter niet dat de gemeente een individuele Wmo-voorziening mag weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Dat doorkruist de wettelijke eigenbijdrageregeling, die op grond van de Wmo is getroffen. Gemeenten zouden op die manier inkomensbeleid kunnen voeren, wat de centrale wetgever niet wil. Bovendien frustreert zo’n eigen beleid de wettelijk regeling die opeenstapeling van eigen bijdragen op grond van de Wmo en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) tegengaat.

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Partijen kunnen tegen deze uitspraken geen hoger beroep instellen.

 

Bron: Rechtspraak

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante