Verstevig en regel positie mantelzorg in de wet

15-04-2014 14:59

Regel de positie en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de Wet langdurige zorg. Daar pleit Mezzo vandaag voor tijdens de hoorzitting over de Wet langdurige zorg.

Mantelzorg mag bovendien niet verplicht worden gesteld. Ook wil Mezzo duidelijkheid over het loket waar mantelzorgers en cliënten straks terecht kunnen met vragen voor hun zorg en ondersteuning.

Mezzo ziet in de Wet langdurige zorg positieve punten. 

Zo worden mantelzorgers en zorgvrijwilligers betrokken bij het maken van het zorgplan. Maar mantelzorgers mogen niet het middel zijn om de zorg voor kwetsbare burgers te regelen. Mezzo voorziet dat de (morele) verplichting voor mantelzorgers toeneemt.

Mantelzorg in zorginstelling

Mantelzorgers blijven intensief zorgen als hun naaste in een zorginstelling is opgenomen. Zij houden een groot aandeel in de zorg en hebben expertise en ervaring. Over deze betrokkenheid wordt in het huidige voorstel te licht gesproken.

Bovendien is onduidelijk hoe de ondersteuning voor mantelzorgers wordt geregeld. Mezzo pleit daarom voor helder vastleggen van de betrokkenheid, de eigen positie en de ondersteuning van de mantelzorger in de wet.

Drie zorgwetten: waar is het loket?

In de nieuwe situatie hebben mensen nog steeds te maken met drie zorgwetten:

  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Onduidelijk is waar mantelzorgers terecht kunnen voor hun zorg en ondersteuning als de zorgvrager vanuit verschillende wetten zorg ontvangt. Of als de mantelzorger niet in dezelfde gemeente woont als de zorgvrager.

Dit geldt vooral bij ondersteuning en respijtzorg voor de mantelzorger. Mezzo krijgt hierover nu al signalen, terwijl de nieuwe wetten nog niet eens zijn ingevoerd.

Juist nu de roep om langer en meer voor elkaar te zorgen luider klinkt, verdienen mantelzorgers een steun in de rug, geen belemmerende of onduidelijke regelingen.

Goede ondersteuning van mantelzorgers voorkomt dat zij uitvallen of overbelast raken. Regel dit daarom goed in de Wlz, Wmo en Zvw. Zorg ervoor dat mantelzorgers op eigen wijze kunnen zorgen, naast hun werk en zorg voor hun gezin.

 


Bron: Mezzo

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante