VGN: cliënten in de knel door vooruitlopend beleid zorgkantoren

05-02-2014 18:59

Uit het ledenonderzoek over de inkoop 2014 dat de VGN heeft laten uitvoeren, blijkt dat de zorgkantoren met hun beleid verder gaan dan en vooruitlopen op de afspraken die landelijk zijn gemaakt over extramuralisering. Hierdoor kan niet worden gegarandeerd dat cliënten die bij een instelling verblijven daar kunnen blijven. Daarnaast blijven de verschillen in criteria tussen de zorgkantoren en de jaarlijkse administratieve rompslomp een doorn in het oog van veel aanbieders.

De VGN vindt dat de zorgkantoren voldoende middelen beschikbaar moeten stellen om alle cliënten in zorg te kunnen houden. Staatssecretaris Van Rijn heeft toegezegd dat cliënten die binnen zijn, ook binnen mogen blijven; het beleid van de zorgkantoren maakt dat op deze manier niet mogelijk. Daarnaast pleit de VGN voor uniformering en vereenvoudiging van de zorginkoop en voor meerjarenafspraken.

Dagblad Trouw besteedt aandacht aan het rapport en de problemen die daardoor bij instellingen en cliënten ontstaan. U vindt het artikel in Trouw en het VGN-rapport in de bijlage.

Onvoldoende zorg ingekocht
Aanbieders geven aan dat de zorgkantoren onvoldoende verblijfszorg inkopen om de bestaande cliënten in zorg te kunnen houden. Landelijke afspraken hebben betrekking op een gemiddelde instroom van nieuwe cliënten, die geen recht op verblijf meer krijgen, terwijl individuele instellingen met hun eigen instroom te maken hebben. Daarnaast wordt vooruitlopend op landelijk beleid door sommige zorgkantoren al minder ingekocht van zorgzwaartepakketten voor cliënten, die nog wel recht op zorg hebben.

Hogere kortingen op de tarieven
Vooral op de verblijfszorg is door de zorgkantoren een hogere korting doorgevoerd dan in 2013. Dit komt bovenop de landelijke korting die al in het tarief is doorgerekend.

Vereenvoudiging, uniformering en meerjarenafspraken
Ieder zorgkantoor heeft een eigen beleid met eigen criteria die jaarlijks veranderen. Om aan deze administratieve rompslomp een einde te maken, pleit de VGN voor vereenvoudiging en uniformering van de zorginkoop en voor meerjarenafspraken. Ook een recent verschenen rapport van onderzoeksbureau Q-consult adviseert deze punten als verbetervoorstellen voor de inkoop in de Wlz. Zeker in de nieuwe wet langdurige zorg, waarin alleen de cliënten met een zwaardere zorgzwaarte komen en waar sprake is van langdurige zorg en relatieve stabiliteit, is een jaarlijkse inkoopronde niet nodig. De tijd en energie die nodig is voor deze administratie kan beter in de zorg voor cliënten worden gestoken.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante