VGN in hoger beroep omtrent verlaging vervoerstarieven

22-08-2012 13:52

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de Haagse rechtbank om de verlaging van de vervoerstarieven in de gehandicaptenzorg goed te keuren. De VGN is het vooral niet eens met de bepaling van de rechter dat als één op de zes instellingen in staat is om het vervoer met het verlaagde tarief te bekostigen, alle instellingen dit zouden moeten kunnen.

De rechtbank schaarde zich op 24 juli jl. achter de Nederlandse Staat, die bovenstaand argument had ingebracht tijdens het kort geding dat door de VGN was aangespannen. VGN-directeur Hans Schirmbeck licht toe waarom de vereniging naar het gerechtshof  stapt: “De rechtbank heeft zich gebaseerd op cijfers die niet representatief zijn voor de gehandicaptenzorg. Cijfers die bovendien in veel gevallen feitelijk onjuist zijn. Hierdoor is de rechter tot een oordeel gekomen dat ook niet juist is. Daarom gaan we nu in appel.”

De VGN daagde de Staat in juli voor de rechtbank vanwege de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer uit het Lenteakkoord.  Daardoor is er vanaf 2013 jaarlijks zo’n 113 miljoen euro minder beschikbaar voor het gehandicaptenvervoer, een afname van 56 procent. Slachtoffer van deze bezuiniging zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in staat zijn zelfstandig met het openbaar vervoer naar hun dagbesteding te gaan. “Zij komen dus noodgedwongen thuis te zitten en raken geïsoleerd van hun sociale omgeving”, zegt VGN-directeur Hans Schirmbeck. “Ons is er alles aan gelegen om dat te voorkomen.”

Tijdens de rechtszaak heeft de Staat betoogd dat er voor het oplossen van ernstige knelpunten 25 miljoen euro beschikbaar is. “De rechter heeft dat voetstoots aangenomen. Maar het ministerie heeft ons inmiddels ambtelijk bevestigd dat die post niet meer bestaat, dat dit geld er toch niet is. De Staat heeft de rechtbank dus verkeerd geïnformeerd en dat vinden we onbehoorlijk”, aldus Schirmbeck.

Het appel dient naar verwachting eind september of begin oktober. De VGN probeert overigens ook nog op een andere manier tot een oplossing te komen met het ministerie van VWS. De organisatie dringt er in een brief aan de staatssecretaris op aan om spoedig over de bezuinigingen en de ontbrekende 25 miljoen te overleggen.

Bron: VGN

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante